Mesto 2012. 06. 12.

VIDEO: Pozvánka a program Jókaiho dní

Ak by ste v pondelok a utorok stretli na ulici mladého človeka prednášajúceho monológ, či báseň, nevolajte psychiatriu! Ide o akciu, ktorou chcú Komárňania upozorniť na prichádzajúce 49. Jókaiho dni. Viac sa dozviete v priloženom videu.

 

Program:

Pondelok, 11. jún 2012
Kultúrne komando po celom meste

Utorok, 12. jún 2012
Kultúrne komando po celom meste

Streda, 13. jún 2012
17.00 – Dôstojnícky pavilón, Slvánostné zahájenie Účinkujú finalisti celoslovenskej recitačnej súťaže Mihálya Tompu
19.00 – MsKS-komorné divadlo, Attila Cziczó: Romantika ľútostná cigánska rozprávka, (Skupina M.E.G. há´, Komárno) réžia: Szabolcs Dudás
21.00 – RÉV, István Fazekas: Elvira tragická komédia (Divadlo ÉS?!, Nová Stráž) réžia: Csilla Szabó

Štvrtok, 14. jún 2012
10.00 – MsKS-komorné divadlo, Hypochonder komédia podľa Moliera (Študentské divadlo TSÍZIÓ, Galanta) réžia: Márta Hlavaty
12.00 – MsKS-komorné divadlo, Téby, s.r.o. podľa Sofoklesovej Antigony, (Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, Rožňava) réžia: Roland Kristóf
14.00-16.30 – MsKS, Odborné hodnotenie
17.00 – Divadlo Jókaiho v Komárne, Štúdio Kotva, Muzejný salón Spomínanie na herečku Ica Németh hostiteľ: Péter Miklósi
20.00 – MsKS – komorné divadlo, Elek Benedek: Čarodejník – rozprávková hra (Študentské divadlo KGSzT, Košice) réžia: Andra Bodon
21.30 – RÉV, „Ahogy esik, úgy puffan“ inprovizačná show umelcov Divadla Jókaiho v Komárne

Piatok, 15. jún 2012
10.00 – MsKS, „Szabad ötletek“ literárna zostava z dieľ Attilu Józsefa (Študentské divadlo Apropó, Fiľakovo) réžia: Zsuzsa Szvorák
11.00-13.00 – MsKS, Pozvánka do tábora Workshop
14.00 – MsKS, Odborné hodnotenie
17.00 – MsKS – komorné divadlo, György Spiró: Zrážka horká komédia (Študentské divadlo GIMISz, Komárno) réžia: Mónika Csengel
20.00 – MsKS – komorné divadlo, Sedliacky dekameron šantivá, vtipná, tanečná jarmočná komédia (Divadlo Józsefa Kármána, Lučenec) réžia: István Énekes
21.30 – Dôstojnícky pavilón, Ostávame tu Spomienkový večer na Cseh Tamása
22.30 – RÉV, Klub festivalu – Tanečný dom

Sobota, 16. jún 2012
10.00-12.00 – MsKS, Odborné hodnotenie
11.00-13.00 – MsKS, Pozvánka do tábora Workshop
14.00 – MsKS-komorné divadlo, Izy, Gizy a Fedor komédia, (Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra) réžia: Eva Holasová
16.00 – MsKS-komorné divadlo, Kresby rodokmeňa príbeh porozprávaný telami a spevom (Skupina Trainingspot, Budapešť) réžia: Ágnes Vig
18.30 – Nádvorie Podunajského múzea, Kladenie vencov pri soche Móra Jókaiho
20.00 – MsKS, Slávnostné vyhodnotenie
22.00 – RÉV, Klub festivalu Nostalgia party s Zsapka Attilom és Benkó Ákosom

Vyjadrite svoj názor