Kultúra 2021. 01. 22.

VIDEO: Stará pevnosť v Komárne do roku 1763 ako ste ju ešte nevideli!

Viete si predstaviť ako to vyzeralo v Starej pevnosti v Komárne do roku 1763? Ani my veľmi nie, avšak pamiatkar Andrej Ozimy pozná každú tehlu a každý príbeh z pevnosti a preto sa rozhodol prebádať jej podobu z prvej polovice 18. storočia a vytvoril tento jedinečný 3D model.

Napriek tomu, že vedľa tejto rozšírenej mestskej pamiatky prejde nejeden z nás aj viackrát počas roka, tak je ťažké si predstaviť, že ako vyzerala v minulosti. Andrej Ozimy je pamiatkar srdcom a dušou, o čom svedčia aj jeho znalosti o komárňanskej pevnosti. Dôkladnejšie sa rozhodol prebádať podobu Starej pevnosti do roku 1763. Na tento účel mu poslúžilo množstvo historického materiálu, na základe ktorého vytvoril jedinečnú 3D vizualizáciu.

Andrej sa o svoje dielo podelil na svojom Facebooku. „Po takmer dvojročnom pátraní sa mi konečne podarilo nájsť originál unikátneho zamerania (70×270 cm) komárňanskej Pevnosti, ktoré vyhotovili v 40. rokoch 18. storočia. Jedinečné je v tom, že zachytáva našu Pevnosť ešte pred tým ako ju prebudovali. Jeho čierno-bielu kópiu máme uloženú na MsÚ a na jej základe som vyhotovil niektorým už známi 3D model Starej pevnosti. Farebný originál je však oveľa krajší.“

Andrej sa pri zverejnení 3D vizualizácie podelil aj o veľmi dôkladný výklad.

Na základe schém a pôdorysov, ktoré sa nám zachovali, môžeme vidieť, že vonkajší obvod a tvar Starej pevnosti sa v priebehu storočí takmer nezmenil. Výnimkou je len zbúraná časť Bastiónu IV. a odrezaný „Špic“ pri Elektrárenskej ceste.“ Andrej ďalej upresňuje cennou bola informácia ohľadom vojenského zamerania pevnosti z prvej polovice 18. storočia. Na tomto základe tak postavil svoju 3D vizualizáciu.

Detailný opis vtedajšej Starej pevnosti:

Vtedajšie nádvorie bolo oveľa väčšie a mierne stúpalo smerom k „Špicu“. Dominovala mu veľká veliteľská budova v tvare „U“, prepojená so zbrojnicou, skladom pušného prachu a proviantu pre vojakov. Za vstupom do pevnosti stála naľavo budova žalára (temnice), oproti nej bol dom žalárnika a vstup do kazemát. Za žalárom sa týčil kostol so štíhlou vežou a zvonicou, a za ním to bola tzv. budova templárskych pánov a sýpka. Bola tu i škola, inžinierov dom, byt požiarneho majstra či hostinec pre vojakov. Vojaci a dôstojníci obývali dve neveľké kasárne. Veliteľ pevnosti mal vlastný dom spolu so samostatnou stajňou. Niektoré z budov boli celkom vysoké, väčšinou mali jedno poschodie, ale boli tu aj dvoj či trojposchodové stavby s vysokou strechou a štíhlymi komínmi. Okrem murovaných stavieb tu boli aj drevené stajne, šopy a kôlne. Čerstvú vodu pre seba i kone čerpali vojaci z piatich hlbokých studní. Na valy, kde stály pripravené delá, sa vychádzalo dvoma rampami. Pevnosť vtedy ešte obkolesovala vodná priekopa, nad ktorou viedol drevený kolový most do Ferdinandovej brány. Tú v tej dobe chránil ešte padací most na reťaziach.

Zdroj: Andrej Ozimy