Mesto 2021. 07. 28.

Vírusové hepatitídy sa prejavujú aj únavou. Prevencia sa zakladá na správnej hygiene

Dnes, 28. júla, si pripomíname Svetový deň hepatitídy, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o tomto ochorení, o jeho prenose či prevencii. So žltačkou sa stretávajú aj v Ambulancii infektológie v Nemocnici AGEL Komárno, počet pacientov našťastie nenarastá.

Vírusové hepatitídy  sa delia  na viac typov, najčastejšie  sa vyskytujúce  v našich  zemepisných  šírkach  sú vírusová hepatitída  typu A a  typu B, ktorá je niekedy  spojená sa delta agensom (typom D). Ďalej je to vírusová hepatitída  typu C, typ E je  skôr  importovaný  zo zahraničia. ,,Vyskytujú sa  v lokálnych  epidémiách,  počet  pacientov však našťastie nenarastá. Špecifická je žltačka typu C, ktorá sa šíri medzi drogovo závislými.  Vírusová hepatitída typu E sa naopak importuje  sporadicky  zo zahraničia alebo aj pri zlom spracovaní mäsa. Na Slovensku je zabezpečené povinné očkovanie  detí proti hepatitíde  typu B, proti hepatitíde typu A je k dispozícii vakcína podľa záujmu  alebo pri výskyte  epidémie. Proti ostatných  typom očkovanie  nie  je,“ vysvetľuje MUDr. Helena Kuchtová, lekárka z infektologickej ambulancie komárňanskej nemocnice.

Prejavy tohto ochorenia sú rôzne. Patrí sem celková únava, bolesti brucha, slabosť,  niekedy  vracanie a ojedinele hnačky. Ďalšími prejavmi sú žlté očné bielka a koža,  v krvi zvýšená hodnota pečeňových enzýmov a vysoká hodnota bilirubínu  – žltého krvného farbiva. ,,Diagnostika  vírusových  hepatitíd  je  dnes už jednoduchá, sú prístupné sérologické metódy  dôkazu  ochorenia. Liečba  je   podporná  alebo cielená, pri chronickom postihnutí pečene dlhodobá a nákladná, niekedy môže dokonca pacienta trvalo invalidizovať,“ vysvetľuje odborníčka.

Prevencia  proti  vírusovej hepatitíde  sa zakladá  na hygiene, teda na častom umývaní  rúk, požívaní   hygienicky  nezávadného jedla a vody, nezávadných  krvných  preparátov,  vyvarovanie  sa drogovo závislých  partnerov. Pri pobyte najmä  v ázijských  krajinách  je potrebné dbať  na  hygienu  rúk, vody a stravy.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny AGEL SK