Kultúra 2017. 05. 26.

Víťazi z Gymnázia Hansa Selyeho na matematickej olympiáde

Študenti komárňanského Gymnázia Hansa Selyeho už po celé desaťročia dosahujú vynikajúce výsledky na rôznych súťažiach z matematiky a fyziky. Aj v tomto školskom roku sa zrodili cenné umiestnenia, získali najvyššie ceny na krajských, regionálnych, celoštátnych aj na medzinárodných kolách. Vyvrcholením školského roka definitívne bola matematická olympiáda, ktorá pre stredné školy je určená v troch kategóriách: C,B,A.

V prvom ročníku v kategórii C po školskom kole na nitrianskom krajskom kole sa zúčastnili z našej školy štyria žiaci, na ktorom z 32 súťažiacich Andrea Pinke, Márk Jánosdeák a Barbara Kozmér sa stali víťazmi, získali maximálny počet bodov a Marián Vajda sa stal úspešným riešiteľom a získal 10. miesto. Je potešením vidieť, že v tejto kategórii okrem nášho gymnázia na celom Slovensku len jedno bratislavské gymnázium so zameraním na matematiku malo troch žiakov, ktorí získali maximálny počet bodov.

V kategórii B riešili príklady žiaci druhého ročníka, na nitrianske krajské kolo sa dobojovali piati a z 37-ich súťažiacich na prvom mieste sa umiestnil Benedek Bukor, na druhom Anna Markó, Vivien Klučka a Mátyás Molnár s rovnakým počtom získali 6. miesto.

V kategórii A posledné dva ročníky – tretiaci a štvrtáci – súťažia spoločne. Na krajskom kole našu školu reprezentovali štyria žiaci, z nich Géza Csenger ako tretí a Máté Pszota ako štvrtý sa dostali do celoštátneho kola, získali tam 20. a 27. miesto. Géza Csenger je jediný stredoškolák v krajine, ktorý bol v tomto školskom roku účastníkom celoslovenského kola aj z troch predmetov, t. j. z matematiky, fyziky aj z informatiky. Je to pre nás obrovský a výnimočný úspech!

Aby boli naši žiaci čo najúspešnejší, zásluha patrí pripravujúcim pedagógom: Erzsébet Édes (kat. C), Tibor Fonód (kat. C.), Emőke Bukor (kat. B,A), Katalin Horváth (kat. B,A). Našim učiteľom aj žiakom prajeme veľa úspechov aj naďalej.

PaedDr. Zsuzsanna Králik

Foto: ilustračné foto, zdroj: internet