Mesto 2021. 07. 28.

Všetky vonkajšie ihriská základných škôl v Komárne budú obnovené

Mesto Komárno sa rozhodlo obnoviť všetky vonkajšie ihriská základných škôl patriacich pod samosprávu. „V minulom roku boli obnovené všetky školské jedálne, tohtoročným cieľom je rozšíriť možnosti mobility detí na všetkých školách,“ uviedol primátor Komárna Béla Keszegh. K významnému finančnému príspevku samosprávy podľa jeho slov prispeli aj rodičia detí dvoma percentami z daní, sponzori, a veľkou pomocou sú aj finančné prostriedky z cudzích zdrojov. Obnova športovísk si vyžiada takmer 400.000 eur.

Najväčšou investíciou bude výstavba novej atletickej dráhy a ihriska s umelou trávou na Základnej škole na Eötvösovej ulici, ktoré budú vybudované vďaka finančnej podpore maďarskej vlády vo výške takmer 200.000 eur. „Nielen že sa športové možnosti detí posunú do inej dimenzie, ale konečne sa týmto opäť otvára možnosť usporiadania atletických pretekov v okrese Komárno, od ktorých sa za posledné roky muselo upustiť,“ skonštatoval primátor.

V uplynulom období zriadilo mesto aj niekoľko fit parkov, ďalší bude ešte v tomto roku postavený na VII. sídlisku. Na Alžbetinom ostrove bolo dokončené druhé plážové volejbalové ihrisko a pri vodárenskej veži budú inštalované hracie prvky na rozvoj pohybových zručností starších detí.

Zdroj: TASR