Región 2014. 06. 06.

Vyhlásenie riaditeľa Domu Matice slovenskej v Komárne

Vzhľadom k tomu, že sme zachytili nepravdivé, resp. zavádzajúce informácie o funkcii riaditeľa DMS Komárno, vydávame nasledujúce vyhlásenie.

V médiách prebehla informácia, že ústredie Matice slovenskej (ďalej len MS) so sídlom v Martine má finančné problémy a pripravuje sa hromadné prepúšťanie. V Komárne Matica slovenská spravuje Dom Matice slovenskej prostredníctvom riaditeľa a jedného zamestnanca. V súčasnosti je riaditeľom Jozef Černek.

V Komárne pracuje nezávisle od ústredia v Martine aj Miestny odbor Matice slovenskej. Tento riadi 9-členný výkonný výbor – sú to nehonorované funkcie. Vzhľadom na pretrvávajúce finančné problémy, výbor Miestneho odboru MS v Komárne na mimoriadnom zasadnutí odhlasoval, že ústrediu ponúkne dočasné spravovanie DMS Komárno (viď príloha).

Ústredie MS má v tejto chvíli problém prispievať na chod Domu MS v Komárne. Odovzdaním správy budovy by ústredie ušetrilo bez toho, aby to ovplyvnilo činnosť Domu MS v Komárne.

Za posledné obdobie sa komárňanskému matičnému domu v kultúrnej činnosti výrazne darí, dom navštevujú deti, dospelí aj seniori, za účelom účasti na krúžkoch či rôznych kultúrnych podujatiach. Venuje sa celému spektru umeleckých smerov a pokrýva veľkú časť dopytu po kultúrnych akciách mesta a okolia. Predstavenia sú nie len slovenské, ale aj maďarské, rovnako ako krúžky, ktoré pracujú v dome. Dom MS zvládol za výraznej pomoci občanov mesta aj krízu v roku 2012/13 s financovaním faktúr za vykurovanie. V súčasnosti je v dobrej finančnej kondícii a postupne sa aj rekonštruuje. Jeden z najvýraznejších úspechov ostatného obdobia je 17 repríz predstavenia Snehulienka a zopár trpaslíkov dramatického krúžku, ktorý tiež pracuje v tomto dome.

Najmä, aby nebola ohrozená kontinuita tejto činnosti, ponúkol Miestny odbor MS v Komárne ústrediu pomoc.

Tento zámer však musí odsúhlasiť najvyšší výkonný orgán Matice slovenskej a tým je 38-členný výbor.

Komárňanský dom patrí k najväčším na Slovensku. Dom Matice slovenskej získali v roku 1991 komárňanskí matičiari od Slovenských lodeníc kúpou za 9 miliónov slovenských korún. Peniaze naň pomohla získať vláda Slovenskej republiky na čele s Jánom Čarnogurským.

Jozef Černek, riaditeľ Domu MS v Komárne

(0905 405 455)