Mesto 2021. 02. 01.

Výsledky víkendového skríningového testovania v Komárne

Počas tohto víkendu bolo v meste Komárno z 12 336 odberov 164 pozitívnych, čo je 1,33 %. Výsledok minulotýždňového testovania bol 1,65%.

Najviac testov cez víkend urobili v Novej Stráži, 869 odberov, po nich nasleduje tím Matice slovenskej s počtom odberov 806 a jeden z tímov na ZŠ Eötvösa so 699 odbermi. Najvyšší podiel pozitívne testovaných bol v Harčáši, zo 183 osôb bolo 8 pozitívnych, čo znamená 4,37%. V porovnaním s minulotýždňovými výsledkami má percento nákazy klesajúcu tendenciu aj v tejto lokalite, nakazených tam vtedy bolo 5,73% z otestovaných obyvateľov.

Zdroj: Mesto Komárno