Región 2015. 01. 23.

Výstava komárňanskej pevnosti v Bratislave

22. januára 2015 v Maďarskom inštitúte v Bratislave bola slávnostne otvorená výstava zameraná na prezentáciu komárňanského pevnostného systému, ktorý je svojimi rozmermi a historickou váhou priam svetovou raritou, ktorú tamojšiemu obecenstvu predstavil vedúci odboru zaoberajúceho sa okrem iných aj ochranou a zveľaďovaním pamiatkového fondu mesta, Ľudovít Gráfel.

Výstavu inicioval komárňanský podnikateľ, Zsolt Ferenczi, ktorý v budove inštitútu prevádzkuje malú kaviareň a vináreň, kde ponúka na predaj kvalitné vínne moky aj z Komárna a okolia. Slávnostný príhovor mal primátor mesta, László Stubendek, ktorí prítomným priblížil jedinečnú náturu komárňanov, historickú a duchovnú silu tohto jedinečného mesta a súčasnú súdržnosť Slovákov a Maďarov, ktorí sa spoločnými silami snažia oživiť toto krásne mesto, perlu na Dunaji. K tomu aby sa to podarilo je potrebné využiť danosti a potenciál Komárna, či je to zápis pevnostného systému do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva, či využitie jedinečného geopolitického, hospodárskeho a turistického potenciálu nášho mesta, k čomu môžu prispieť aj také akcie, akou bola práve výstava v hlavnom meste Slovenska.

DSC00278