Kultúra 2014. 04. 20.

Výstava olejomalieb a malieb na hodváb Danuty Szilárdovej

Literárny klub Šálkka pri knižnici Józsefa Szinnyeiho v Komárne v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a Únia nevidiacich a slabozrakých v Komárne pozývajú každého na slávnostné otvorenie výstavy obrazov, olejomalieb a malieb na hodváb

Danuty Szilárdovej – Quo Vadis

Otvorenie výstavy: 25.4.2014 o 17.00 hodine v knižnici Józsefa Szinnyeiho, Palatínova 8, Komárno (vedľa kostola sv. Ondreja).

Kurátor výstavy: Katarína Bugáňová.

Výstava potrvá do 30. mája 2014.

danuta plak slov 11