Kultúra 2014. 06. 10.

Vzdelávací seminár na tvorbu propagačných materiálov

Regionálne osvetové stredisko v Komárne usporiada vzdelávací seminár o základných princípoch tvorby plagátov, pozvánok a bulletinov, ktorý sa uskutoční pod vedením PhDr. Petra Murára, PhD. z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Seminár sa bude konať dňa 3.7.2014, v čase 8:30-14:00 v školiacej multimediálnej miestnosti č. 103 Domu Matice slovenskej v Komárne. Cieľom stretnutia bude naučiť Vás základné pravidlá tvorby grafického dizajnu tlačovín – kontrast, opakovanie, zarovnanie, správne rozloženie fotografií a textu, vhodný výber písma a jeho kombinovanie.

Na stretnutie treba priniesť vlastný notebook a materiály (pozvánky, plagáty,..), ktoré v prípade záujmu bude možné s lektorom konzultovať. Nakoľko počet účastníkov je obmedzený, organizátori žiadajú účasť potvrdiť do 30.6.2014 na kontakty – chytilova.osveta@gmail.com, t.č.: 0911 204 031. Seminár je bezplatný.

(Mgr. Daniela Chytilová)

plagát komp 1