Mesto 2022. 04. 29.

Vznikla Kooperačná rada UMR „Nové Zámky – Komárno“

Komárno nadviazalo spoluprácu s mestom Nové Zámky. V ´ďalšom programovom období tak príde do regiónu 25 miliónov eur, ktoré sa môžu použiť na realizáciu skvelých projektov.

Vznikla Kooperačná rada UMR „Nové Zámky – Komárno“, ktorá má autonómne postavenie v rámci rozdeľovania finančných prostriedkov fondov EÚ vyčlenených pre podporu UMR. Členmi kooperačnej rady sú aj zástupcovia odborných inštitúcií, aby podporu dostali čo najlepšie projekty. Menovacie dekréty členom rady spoločne odovzdali primátori Otokar Klein a Béla Keszegh. UMR Nové Zámky – Komárno predstavuje takú mestskú aglomeráciu, ktorá sa môže uchádzať o finančné prostriedky nielen z obvyklých zdrojov EÚ ale aj z osobitných fondov EU. Tým pádom príde v ďalšom programovom období do regiónu 25 miliónov eur, ktoré sa môžu použiť na realizáciu skvelých projektov.

Zdroj: Mesto Komárno