Kultúra 2015. 04. 22.

XIII. Čárda túra

Cykloturistický klub Slobodní pútnici usporiada trinásty ročník cyklotúry na spoznanie krás Komárna a jeho okolia. Súťažiaci si môžu vybrať z piatich tratí: CITY 10, CLASSIC 40, MTB 55 a ROAD 80.

Pri štarte obdržia všetci súťažiaci registračný zošit. V ňom sú okrem mapy tratí, aj názvy a adresy kontrolných stanovíšť, ktoré predstavujú pohostinstvá a čárdy v jednotlivých obciach. Zúčastnený musí nájsť všetky kontrolné stanovištia a vypýtať si na ňom kontrolnú pečiatku. Zúčastnený, ktorý nebude mať všetky kontrolné pečiatky, bude zo súťaže vyradený. Do registračného zošita sa zaznačí aj čas štartu a príchodu do cieľa. Podľa týchto časov sa vypočítava výsledné umiestnenie v danej kategórii. Pri zhode časov rozhoduje vek zúčastneného – v kategórii juniorov mladší vek a v kategórii dospelých starší vek. Štart je individuálny, pre každého v ľubovoľnom čase medzi 7,00 a 9,30 hod.

CST_kep_2015

Miesto konania
Slovensko, Komárno
Štart/Cieľ
Lodná ul. 2 (bývalá budova detskej škôlky blízko obchodnému domu Ister)
GPS súradnice: 47°45’49.9″N 18°08’07.4″E
Štart
1. a 2. mája 2015 (piatok a sobota), individuálne, medzi 7:00 – 9:30 hod.
Organizátor
Cykloturistický klub Slobodní pútnici
Hlavný usporiadateľ
Zoltán Bujna
Informácie
info@csardatura.sk, mobil: 0908 133 364

Web: www.csardatura.sk

Facebook: Csárda túra

7:00 – 9:30 Registrácia cykloturistov a individuálne štarty

15:30 Vyhlásenie výsledkov

Kategórie zúčastnených

  1. máj 2015. piatok: CITY 10, CLASSIC 40, MTB 55
  2. máj 2015. sobota: CITY 10, CLASSIC 40, ROAD 80
  3. dospelí muži CLASSIC, MTB, ROAD /nad 16 rokov/ nar. do 1. mája 1999
    2. dospelé ženy CLASSIC, MTB, ROAD /nad 16 rokov/ nar. do 1. mája 1999
    3. Junior CLASSIC, MTB, ROAD /do 16 rokov/ nar. po 1. máji 1999

Štartovné

Nezávisle od veku účastníkov: štartovné na trati CITY je 1,50€, na trati CLASSIC 2,50€, na tratiach MTB a ROAD 3,50€. Pre členov CK Slobodní pútnici sa poskytuje na štartovné 50%-ná zľava. Štartovné na trati CITY zahŕňa jeden keks, na tratiach MTB a ROAD dve zastávky s občerstvením.

Prihlášky

Na vytrvalostnú cyklotúru „Čárda túra 2015“ sa možno prihlásiť osobne na mieste štartu od 7.00 do 9.30, alebo vopred on-line na našej webovej stránke. Na trať CITY 10 sa bude v deň konania pretekov dať registovať do 13:00. Deti do 12 rokov musia prihlásiť ich zákonní zástupcovia.

Všeobecné pokyny

Vytrvalostnej cyklotúry sa môže zúčastniť každý, kto má bicykel v dobrom technickom stave. Ku štartu budú pripustení cyklisti po zaplatení štartovného a podpísaní prehlásenia o zdravotnom stave. Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť! Za prípadné zranenia, technické problémy alebo za odcudzenie bicykla organizátor nezodpovedá! Každému účastníkovi doporučujeme použitie cyklistických rukavíc a okuliarov. Použitie cyklistickej prilby je povinná! Počas túry je zakázané použiť iný dopravný prostriedok ako bicykel. Porušenie tejto zásady vedie k diskvalifikácii. Celá akcia prebieha počas plnej dopravnej premávky, preto žiadame všetkých zúčastnených, aby pri zvýšenej opatrnosti dodržiavali dopravné predpisy, svojim správaním neohrozovali seba, ani iných účastníkov, zachovali čistotu okolia a v plnej miere dodržiavali pokyny organizátorov.

Ceny

Víťazi jednotlivých kategórií navyše obdržia diplom. Súťažiaci, ktorí úspešne ukončia trať CLASSIC, MTB, alebo ROAD, obdržia kovový odznak a pamätný diplom XIII.-eho ročníka Čárda Túry. Účastníci kategórie CITY dostanú k pamätnému diplomu laminovaný odznak. Po vyhodnotení výsledkov bude losovanie hodnotných tombolových výhier – každé štartovné číslo platí ako jedna tombola. Ďalšie tomboly bude možné zakúpiť na mieste, medzi 12:00 a 15:30, za cenu 0,20 €. Hlavnou cenou bude opäť bicykel!

Dúfame, že naša programová ponuka vzbudila Váš záujem a že sa stretneme na štarte!