Fotky 2019. 04. 17.

Z archívu: Komárno vtedy a dnes (Časť 1.)

Naše mesto sa neustále mení, aj keď sú voči tejto myšlienke mnohí skeptickí. Čo už sa len na Komárne mohlo za tie roky zmeniť? Možno si túto otázku pokladáš aj ty. Tento článok ťa možno presvedčí o tom, že zmeny, aj keď drobné, nastali. 


Námestie májového víťazstva – Lehárov park

Leopoldova brána

Socha Svätej Trojice

Kamenná panna

Prior – Shopping Center

Socha neznámeho vojaka

Zdroje:
László Kecskés – Komáromaz erődök város (1984)
Ľudovít Gráfel – Pevnostný systém Komárna
Štefan Bende a kol. – Komárno 1945-1975 (1975)
Okres Komárno (brožúrka)