Mesto 2012. 11. 13.

Zakladateľ onkologického výskumu V. Thurzo sa narodil pred 100 rokmi

Od narodenia zakladateľa onkologického výskumu a onkovirológie na Slovensku, lekára a vedca Viliama Thurzu uplynie v utorok 100 rokov.

Viliam Thurzo sa narodil 13. novembra 1912 v Komárne. Jeho korene siahajú do rodu Thurzovcov z Banskej Bystrice – Radvane. Do Banskej Bystrice sa aj s rodičmi presťahovali v roku 1925. Po maturite na bystrickom gymnáziu v roku 1932, sa rozhodol pre štúdium medicíny. Absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, titul MUDr. získal v roku 1940.

Pôsobil vo viacerých funkciách. Bol riaditeľom Ústavu experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied (SAV), súčasne pracoval ako vedúci Katedry onkológie, rádiológie a nukleárnej medicíny Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Ako vedec prispel k objaveniu vtáčieho nádorového vírusu B77. V roku 1946 založil v Bratislave Ústav sv. Alžbety. Z pôvodného ústavu postupne vznikli tri súčasné pracoviská – Onkologický ústav sv. Alžbety, Národný onkologický ústav a Ústav experimentálnej onkológie SAV.

Publikoval v domácich i zahraničných časopisoch a bol spoluautorom vysokoškolských skrípt. Okrajovo sa venoval užitej entomológii a ako lekár-parazitológ študoval dvojkrídlovce, hlavne komáre. Údaje o výskyte komárov rodu Theobaldia z okolia Bratislavy a Banskej Štiavnice zhrnul do práce s názvom Výskyt komára Theobaldia glaphyroptera Schiner na Slovensku. Vyšla v roku 1955 v časopise Biológia.

Ako člen pôsobil vo viacerých medzinárodných vedeckých spoločnostiach, bol expertom Svetovej zdravotníckej organizácie, členom Predsedníctva Svetovej rady mieru.

Za jeho prácu mu boli udelené viaceré medzinárodne uznania a čestné doktoráty. K vysokým vyznamenaniam patrí medaila J.E. Purkyně z roku 1962, Rad práce z roku 1972, ocenenie Československej akadémie vied (ČSAV) strieborná plaketa Za zásluhy o vedu a ľudstvo z roku 1977 a ďalšie.

Lekár Viliam Thurzo zomrel 2. marca 1984 v Bratislave. Dožil sa 71 rokov. Jeho dielo predstavila v roku 2005 výstava v Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici.

TEXT: TASR

Vyjadrite svoj názor