Mesto 2024. 04. 04.

Základná škola na Pohraničnej ulici získa dotáciu vo výške 2,8 milióna eur

Primátor Komárna Béla Keszegh vo včerajších večerných hodinách informoval verejnosť prostredníctvom svojho Facebookového profilu o prijatí oficiálneho oznámenia, na základe ktorého dostane mesto Komárno dotáciu vo výške 2,8 milióna eur na rekonštrukciu Základnej školy na Pohraničnej ulici.

Cieľom rekonštrukcie bude uvedenie historickej budovy do dôstojného stavu a tiež zníženie energetických nákladov školy.