Mesto 2021. 10. 11.

Projektový deň na ZŠ na Pohraničnej ulici sa tešil vysokému záujmu žiakov

Deň 29. septembra bol na Základnej škole na Ulici pohraničná celý v duchu projektového vyučovania.

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa žiaci mohli na rôznych stanovištiach zoznámiť aj s jazykmi, ktoré sa na škole nevyučujú. Projektovo-netradične v rôznych triedach bádali, pracovali v skupine, tancovali a aj umelecky tvorili.

Študenti zistili ako zaraďovať jazyky do jazykových rodín a nebáli sa spievať a riešiť úlohy aj v tých jazykoch, ktoré sú náročnejšie na výslovnosť. Potrápili sa jazykolamami, vypĺňali tajničky a krížovky.

Stanovištia boli pestré, žiaci mali možnosť zistiť, že pri cudzích jazykoch je vždy dobré vedieť porozumieť aj kultúre a reáliám krajiny, kde sa tým jazykom rozpráva. Vidieť samovar a matriošky, zažiť čardáš na vlastnej koži a hľadať na mape španielsky hovoriace krajiny bol len zlomok toho, čo museli žiaci v ročníkoch 5-9 zvládnuť. Výtvarne zdatní žiaci tvorili postery na angličtinu, nemčinu a španielčinu, ktoré sa na škole učia ako prvý a druhý cudzí jazyk a vytvárali logá, ktoré sa poslali do súťaže venovanej Európskemu dňu jazykov.

Mgr. Lucia Králiková