Kultúra 2016. 03. 14.

Škola otvorená pre všetkých

Každoročne školy organizujú pre rodičovskú verejnosť tzv. otvorené vyučovacie hodiny. Nebolo tomu ináč ani v Základnej škole na Pohraničnej ulici v Komárne. Dňa 18. februára do  školy prúdili rodičia nielen z dôvodu odprevadenia svojich ratolestí, ale aj za účelom  návštevy jednotlivých tried a celej školy, ktorú si mohli prezrieť od povaly až po pivnicu.
Veď v každej triede ich čakali žiaci so svojimi učiteľmi, aby predviedli svoje zručnosti a vedomosti, ktoré sa počas ostatných mesiacov naučili. V prváckej triede u Škriatkov prebiehala eko vyučovacia hodina zameraná na triedenie a separovanie odpadu spojená s matematikou a prírodovedou. Hra, fantázia a nakoniec vedomosti priviedli žiakov k poznaniu, že separovanie odpadu je veľmi dôležité. Svoje vedomosti prepojili s praxou a  vlastnou prácou priamo na hodine odpadový materiál využili na vytvorenie rôznych výtvorov. http://www.zspohranicna.sk/otvorene-vyucovacie-hodiny-1-b/

Naši druháci – Sýkorky a štvrtáci – Lienky rodičom na blokovej vyučovacej hodine predviedli, ako netradične môže prebiehať hodina Slovenského jazyka a literatúry. Žiaci piateho ročníka vytvárali plagáty a svoje vedomosti a zručnosti z mediálnej výchovy predviedli pri výučbe nielen slovenského jazyka ale aj cudzích jazykov, angličtiny a nemčiny. Zaujímavé bolo sledovať aj prácu individuálne začlenených žiakov, ktorí pracovali v samostatnej skupine. Rovesnícke učenie, vytváranie robotov uľahčujúcich prácu a matematizácia kontextových úloh z každodenného života bola nosnou témou otvorenej hodiny u žiakov  ôsmeho a deviateho ročníka.

Žiaci ukázali rodičom, že v škole je každá hodina zaujímavá, pestrá a naozaj sa ich vedomosti z hodiny na hodinu neustále rozrastajú. Rodičia si mohli okrem práce svojich detí prezrieť aj ďalšie učebne, ktoré sú vybavené dataprojektorom a notebookom s pripojením na internet. Škola disponuje prírodovedným laboratóriom, učebňou Legorobotiky, ďalšou učebňou výpočtovej techniky a triedy s tabletmi. Svoje nadanie, umelecké, technické a športové záujmy žiaci môžu rozvíjať aj v hudobnom salóniku, vo výtvarnom ateliéri, v knižnici Ľudovíta Štúra, v Babičkinej kuchynke, v dielni techniky, vo vynovenej telocvični alebo v novej Fit miestnosti. http://www.zspohranicna.sk/

Z chodieb bolo cítiť, že škola je rodinného typu s individuálnym prístupom ku každej rodine a ku každému žiakovi. Ku kľúčovým úlohám školy pri vzdelávaní detí patrí vytváranie prostredia, ktoré podporuje zmysluplné učenie, kritické myslenie, umožňuje a rozvíja otvorenú partnerskú komunikáciu, podporuje výchovu k hodnotám a k spolupráci. Všetci rodičia sa vyjadrovali pochvalne a z otvorených hodín odchádzali nadmieru spokojní. A kto to tento krát nestihol, nevadí. Škola a jej žiaci sú tu každý deň. Tak neváhajte a príďte ich navštíviť.

Text: M. Hamranová, foto: archív ZŠ Ul. pohraničná KN

12795402_1260289557321734_6320116071116747507_n 12798914_1260303617320328_7411195059183579764_n 12800123_1260293860654637_2645041600064281518_n 12803173_1260293933987963_3437863616316371807_n 12806203_1260303613986995_3217926881473293142_n