Región 2015. 11. 03.

ZaMED štartuje projekt Detskí záchranári

Práve Vaša trieda môže získať bezplatnú ukážku poskytovania prvej pomoci od skutočných záchranárov, spolu s prehliadkou sanitky, záchranárskym pexesom, lekárničkou pre vašu triedu, omaľovánkami a vystrihovačkami!

Záchranná zdravotná služba ZaMED ponúka materským a základným školám (v okresoch Komárno, Nové Zámky, Dunajská Streda, Levice) bezplatné ukážky poskytovania prvej pomoci v rámci projektu „Detskí záchranári“.

Viete, že … ?
• Včasná a účinná prvá pomoc môže zachrániť deťom aj dospelým (rodičom, starým rodičom) život.
• Deti by mali vedieť, čo robiť v krízových situáciách. Prvú pomoc môže potrebovať ktokoľvek v ich blízkosti práve vtedy, keď žiaden dospelý nie je nablízku.
• Štatistiky záchrannej zdravotnej služby ZaMED, ktorej posádky vyrážajú k detskému pacientovi s úrazom hovoria, že až v 20 % zo všetkých zásahov sú zásahy u detských pacientov.
• Výsledky viacerých zahraničných štúdií naznačujú, že praktický tréning prvej pomoci pre deti do 11 rokov je efektívnejší ako teoretické metódy vzdelávania.

Kto sa môže prihlásiť ?
• triedy materských a základných škôl v okresoch Komárno, Nové Zámky, Dunajská Streda a Levice
• projekt je určený deťom od 3 do 15 rokov
• v školskom roku 2015 / 2016 bude realizovaných 10 ukážok (každá v trvaní 2-3 hodiny), pre cca 2-3 triedy v jednej škole alebo škôlke (t.j. 50 detí + 2-3 pedagógovia)
• v prípade záujmu prevyšujúceho kapacitné možnosti rozhoduje poradie prijatých prihlášok, alebo budú jednotlivé prihlášky losované

Termíny:
• prihlášky prijímame do 13.11.2015 na emailovej adrese: detskizachranari@zamed.sk
• potvrdenie o akceptovaní prihlášky: 18.11.2015
• ukážky sa budú realizovať podľa dohody v termínoch od 23.11. 2015 – 30.5.2016
Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Stredoeurópskej nadácie (CEF) www.cef.sk
Zapojte sa do tejto preventívnej aktivity a pomôžte tým aj Vy k zlepšeniu stavu poskytovania prvej pomoci na Slovensku.