Mesto 2016. 03. 07.

Zachraňujú životy, ZaMED im odovzdal ocenenia

Cena riaditeľa záchrannej zdravotnej služby ZaMED Záchranár roka a Vodič roka slávi tento rok svoje piate výročie.

Zámerom udeľovania Ceny riaditeľa – Záchranár roka a Vodič roka je vyjadriť vďaku a uznanie záchrannej zdravotnej služby ZaMED zamestnancom za výnimočný prínos, šírenie dobrého mena a za zvyšovanie spoločenského uznania k povolaniu záchranára a vodiča záchrannej zdravotnej služby.

Minulý rok cenu získali Bc. Csaba Szlávik – Záchranár roka 2014 zo stanice RZP Komjatice a Oto Sörös – Vodič roka 2014 zo stanice RZP Veľký Meder.

Táto tradičná cena naberá každým rokom na prestíži a ani tento rok nebolo pre riaditeľa ZZS ZaMED PhDr. Mateja Poláka jednoduché vybrať najlepšieho vodiča a najlepšieho záchranára.

Záchranárom roka 2015 sa stala Mgr. Eva Kabinová zo stanice Rýchlej lekárskej pomoci Kolárovo a Vodičom roka 2015 Viliam Méhes zo stanice Rýchlej zdravotnej pomoci Zemianska Olča. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení prebehlo 2. marca 2016 v sídle ZaMED v Komárne. Ocenení okrem diplomu získali aj pamätný zlatý medailón a finančnú odmenu.

Táto cena je prejavom uznania pre mimoriadnych zamestnancov záchrannej zdravotnej služby ZaMED, ktorí svojou svedomitou prácou stelesňujú poskytovanie excelentnej služby pacientom, odhodlanie, výnimočnú spoľahlivosť, kvalitu práce, iniciatívu a profesionalitu.

Mgr. Eva Kabinová pracuje v záchrannej zdravotnej službe ZaMED ako vedúca záchranárka na stanici rýchlej lekárskej pomoci v Kolárove. Pôvodne vyštudovaná diplomovaná zdravotná sestra dlhé roky pôsobila v nemocnici na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde sa starala o pacientov v tých najvážnejších stavoch. V roku 2006 sa rozhodla prejsť do terénu a začala pracovať ako záchranárka v záchrannej zdravotnej službe. Popri náročnej práci na záchranke vyštudovala magisterské štúdium ošetrovateľstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Okrem toho, že je výborná záchranárka, je aj pedagógom a neúnavným propagátorom záchranárstva. Popri bežných povinnostiach spojených s prácou na záchranke sa pravidelne zúčastňuje a podieľa na organizácii rôznych záchranárskych súťaží. Ako inštruktor sa zúčastňuje ukážok práce záchranárov pre žiakov základných škôl, ktoré organizuje ZaMED v rámci projektu Detskí záchranári. Prácu záchranárov tiež propagovala v nejednej televíznej relácii. V súčasnosti pôsobí aj ako pedagóg na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zdravotnícky záchranár, kde vzdeláva svojich budúcich kolegov. Vo svojom odbore patrí k expertom, o čom svedčia jej skúsenosti a bohaté vedomosti z odboru urgentná zdravotná starostlivosť. Aj relatívne vážne problémy dokáže zvládať s nadhľadom a nikdy nestráca zmysel pre humor. Kolegovia a pacienti si na nej cenia jej empatický a profesionálny prístup.

Viliam Méhes získal cenu Vodič roka 2015. Viliam Méhes pracoval celý život v záchranných zložkách. Hneď po strednej škole začal pracovať ako požiarnik v Dunajskej Strede, postupom času sa vypracoval na veliteľa družstva a neskôr na veliteľa čaty. Počas tejto práce úspešne ukončil kvalifikačné štúdium v odbore Požiarny technik. Neskôr absolvoval ďalšie štúdium v odbore Zdravotnícky asistent, ktoré úspešne ukončil v roku 2010. Po 27 rokoch odslúžených u hasičov presedlal do sanitky na pozíciu vodiča v záchrannej zdravotnej službe ZaMED. Po každej službe chodil behávať, aby sa poctivo pripravoval na maratóny, ktoré pravidelne zdolával. Svedomitý pedant, skúsený vodič-zdravotnícky asistent, držiteľ vodičských oprávnení – A, B, C a T – pôsobil na stanici RZP Zemianska Olča až do 25. septembra 2015. V tento deň ako člen posádky RZP viezol za mimoriadne nepriaznivého počasia do nemocnice pacienta s podozrením na akútny infarkt myokardu. V dôsledku zlého stavu vozovky sa ambulancia RZP napriek jeho opatrnej jazde dostala do šmyku, zišla z cesty, prevrhla sa a nabúrala do plotu rodinného domu, pričom sa zastavila priamo na plynovej prípojke. Ako vodič tejto ambulancie RZP náš vodič roka 2015 ako jediný z 3 pasažierov v sanitke utrpel zranenie, ktoré sa po následných špecializovaných vyšetreniach ukázalo ako mimoriadne vážne. Podľa vyjadrenia lekárov len vďaka veľkému šťastiu a pevnému svalstvu v oblasti krku unikol istému ochrnutiu, prípadne smrti. Napriek tomuto vážnemu zraneniu nestratil bezprostredne po havárii duchaprítomnosť. Cez okienko medzi kabínou vodiča a ambulantnou časťou sanitky si vypýtal od záchranára fixačný krčný golier. Tento si sám nasadil na zranený krk a vlastnými silami sa vyslobodil z havarovaného vozidla. Následne, nehľadiac na možné ohrozenie vlastného života a zdravia, až do príchodu hasičov sa neúnavne pokúšal vyslobodiť záchranára a pacienta z ambulantnej časti sanitného vozidla. Robil tak napriek bolestivému zraneniu, mimoriadne nepriaznivému počasiu a hroziacemu riziku výbuchu plynu z poškodenej plynovej prípojky. Po vyslobodení pacienta a druhého člena posádky sa prevážanému pacientovi ospravedlňoval za spôsobené komplikácie a počas vlastného ošetrovania v nemocnici sa neustále zaujímal o pacientov zdravotný stav. Svojou odvahou, duchaprítomnosťou a profesionálnym prístupom v tejto krízovej situácii je príkladom a inšpiráciou aj pre ostatných záchranárov.

O ZaMEDe
Záchranná zdravotná služba ZaMED bola založená v roku 2005 za účelom prevádzkovania ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby. ZaMED poskytuje nepretržite urgentnú zdravotnú starostlivosť v život ohrozujúcich stavoch a pri ochoreniach, ktoré by mohli viesť k závažnému poškodeniu zdravia, na mieste ich vzniku, a v prípade potreby zabezpečuje následný transport do zdravotníckeho zariadenia. Patrí medzi 5 najväčších poskytovateľov záchrannej zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky. So sídlom v Komárne a vyše 150 skúsenými lekármi a záchranármi zastáva dominantné postavenie v poskytovaní záchrannej zdravotnej starostlivosti v južných regiónoch Slovenska. Neustálym zavádzaním technologických inovácií sa radí medzi lídrov v kvalite poskytovanej neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Ako prvá záchranka na Slovensku spustila niekoľko úplných noviniek, napríklad satelitné monitorovanie polohy všetkých sanitných vozidiel, alebo telemetrický prenos EKG záznamov pacientov z miesta zásahu ku konzultujúcemu lekárovi – špecialistovi.