Mix 2020. 02. 17.

Zdravotné sestry v Nemocnici Komárno sa systematicky vzdelávajú

Ošetrovateľstvo je neodmysliteľnou a veľmi dôležitou súčasťou zdravotnej starostlivosti. Zdravotné sestry z Nemocnice Komárno, člen skupiny AGEL, nie sú v tomto smere výnimkou, preto sa neustále vzdelávajú a zaujímajú o novinky v odbore. Nemocnica Komárno zorganizovala uplynulý týždeň seminár s názvom ,,Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti v nemocnici Komárno“, a to v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek a Regionálnou komorou medicínsko-technických pracovníkov.

Táto vzdelávacia aktivita, ktorá priniesla zúčastneným množstvo nových informácií, mala takmer 100-členné publikum. Počas popoludnia sa prednášajúci venovali rozmanitým témam. ,,Odborný program bol tentokrát rôznorodý a zameraný na oblasti vplyvu prostredia na pacienta, komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o pacientky s nádorom prsníka, bezpečné kŕmenie dojčiat a sterilizáciu v praxi. Taktiež nebola vynechaná ani aktuálna téma týkajúca sa dekolonizácie patogénov kože a slizníc,“ hovorí námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť PhDr. Jana Ondrišová, ktorá seminár organizovala. Semináru sa zúčastnil aj riaditeľ Nemocnice Komárno Mgr. Miroslav Jaška, MPH a predseda predstavenstva AGEL SK Ing. Miroslav Pišoja, MPH. Obaja vo svojich príhovoroch ocenili náročnú prácu sestier, ich snahu vzdelávať sa a ich prínos pre nemocnicu.

(Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, Hovorkyňa skupiny AGEL SK)