Mesto 2013. 04. 08.

Zdvojsmernenie mestskej komunikácie pri MsKS sa začalo

Práce na ceste budú ukončené do Komárňanských dní.

zdvojsmernenie

Na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva Komárno sa v týchto dňoch sa začali stavebné práce súvisiace so zdvojsmernením mestskej komunikácie Hradnej ulice, pred Mestským kultúrnym strediskom. Informoval TASR hovorca Mestského úraduKomárno Róbert Králik.

“V priebehu posledných desiatich rokov boli v tejto lokalite okolo novej pevnosti situované aktivity celomestského až nadmestského charakteru. Vybudovalo sa tu záchytné parkovisko, camping, nový vstup do termálneho kúpaliska a vznikla Univerzita J. Selyeho,” konštatoval hovorca s tým, že uvedené aktivity spôsobili zvýšenú záťaž na dopravu na miestnych komunikáciách v dotknutej časti mesta.

Ako povedal, na elimináciu dopravného zaťaženia predmetnej časti mesta v septembri 2012 Mestské zastupiteľstvo Komárno sa rozhodlo o zdvojsmernení časti miestnej komunikácie Ulica Hradná pred Mestským kultúrnym strediskom.

“Výber dodávateľa na uskutočnenie stavebných prác sa realizoval elektronickou aukciou 26. marca. Vyhrala najlepšia cena,” zdôraznil. Pripomenul, že realizátorom projektu sa stala firma Špeciálne cestné práce, KOREKT s. r. o. so sídlom v Komárne, víťaznou ponukou vo výške 23.815 eur.

Zmluva sa podpísala 2. apríla. “Na nasledujúci deň sa začali búracie práce a postupne budú prebiehať ďalšie realizačné stavebné činnosti,” priblížil. Dodal, že časový limit na realizáciu stavebných prác je stanovený na 20 pracovných dní. “To znamená, že do začiatku tradičného festivalu Komárňanské dni budú práce ukončené a cesta bude prejazdná,” zdôraznil.

TEXT: TASR

Vyjadrite svoj názor