Kultúra 2014. 06. 04.

Žiaci zo ZŠ Rozmarínová v Komárne ryžovali zlato

Žiaci 2.A a 7.A sa zúčastnili nevšedného výletu spojeného s ryžovaním zlata. Samotné ryžovanie sa uskutočnilo na brehu Dunaja pri železničnom moste do Maďarska.

Ryžovanie 22

Po náučnej prezentácii vedenou geológom RNDr. Lajosom Tubom, nasledovalo vyskúšanie si tohto zaujímavého remesla našimi deťmi. Všetci sme získali certifikát s vlastnou vyryžovanou zlatinkou. Zážitkovou formou sme získali nové vedomosti a skúsenosti o svojráznom spôsobe obživy našich predkov, ktorí si touto ťažkou, vytrvalou, ale slobodnou prácou zarábali na obživu.

Ryžovanie 33

(Mgr. Jana Krajanová, ZŠ Rozmarínová)