Značka: Základná škola Rozmarínova

Mix
Takto prebiehlo púštanie šarkanov v ZŠ Rozmarínovej
Kultúra
Noc s Andersenom na Rozmarínke
Kultúra
Jarné radovánky v ZŠ Rozmarínová v Komárne
Kultúra
Zážitok ako odmena v ZŠ Rozmarínová v Komárne
Kultúra
Žiaci zo ZŠ Rozmarínová v Komárne ryžovali zlato
Šport
Florbal náš každodenný v ZŠ Rozmarínová v Komárne
Kultúra
Akcia Komárno – moje mesto v ZŠ na Rozmarínovej ulici
Mesto
Ekologické povedomie sa nedá kúpiť ani naordinovať
Kultúra
Noc v ZŠ Rozmarínová v Komárne