Mesto 2014. 05. 08.

Ekologické povedomie sa nedá kúpiť ani naordinovať

Zvýšiť ekologické povedomie žiakov? Naučiť sa a zároveň zažiť niečo pekné?

Tak presne tieto otázky sme si položili na začiatku marca v našej škole, ktorá sama nesie vo svojom názve druh bylinky. Áno, nemýlite sa. Základná škola na Rozmarínovej ulici v Komárne vyhlásila súťaž pre svoje triedne kolektívy pod názvom ZELENÁ VLNA.

Cieľom súťaže bolo zvýšiť ekologické povedomie žiakov a zabaviť sa na zelenú nôtu. V čase od 4. 3. 2014 do 28. 4. 2014 mali žiaci splniť nasledovné pravidlá:

Zapojiť sa do školského kola výtvarnej súťaže „Zachráňte slovenské lesy“.
Pozrieť si film Zomierajú postojačky.
Usporiadať besedu na danú tému.
Navrhnúť plagát rozmerov A1, A2.
Plagát poslať do školského kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 10.04.2014.
Zasadiť dva stromy v areáli školy.
Zúčastniť sa brigády v areáli školy.
Vyrobiť búdku pre vtáčikov a umiestniť ju v areáli školy.
Absolvovať návštevu prírodovednej výstavy podľa záujmu.
Vybrať si ľubovoľnú časť prírody v meste, na sídlisku, vyčistiť ju, urobiť fotodokumentáciu pred a po vyčistení alebo vytvoriť z aktivity filmový šot a následne odprezentovať výsledky svojej práce v škole pred porotou.

roz 55

Bolo úžasné sledovať, ako sa jednotlivé kolektívy so svojimi pedagógmi a rodičmi chopili úloh. Nevedeli sme sa vynadívať na nápadité plagáty žiakov, ktoré vznikli bezprostredne po dopozeraní dokumentárneho filmu Zomierajú postojačky. Výtvarné diela mladých umelcov len podčiarkli výpovednú hodnotu filmu, ktorý hovorí o tragickom osude slovenských lesov. Nestačili sme krútiť hlavami nad počtom šikovných rodičov, žiakov a učiteľov, ktorí sa stretli v jednu slnečnú sobotu a spoločnými silami pomohli skrášliť exteriér i interiér školy. Nemáme slov… na školskom dvore sa hrdo týčia nové stromy a vtáčie búdky sa budú tešiť novým obyvateľom v chladnejších časoch.

Okrem týchto aktivít sa naša škola v rámci environmentálneho projektu „Zelená vlna Rozmarínky“ rozhodla inštalovať vo svojich priestoroch putovnú výstavu „Po nás potopa“. Súčasťou výstavy boli fotografie so sprievodným textom, ktoré pripravilo Lesoochranárske zoskupenie VLK. Fotografie poukazovali na aktivity, ktoré vedú k ničeniu lesov a zdôrazňujú zmeny, ktoré sú nevyhnutné, ak chceme lesy zanechať aj ďalším generáciám. Putovnú výstavu si naši žiaci a obyvatelia Komárna mohli pozrieť v termíne od 16.4.2014 do 25.4.2014.

roz 22

Dva mesiace sme sa spoločne niesli na Zelenej vlne, plnili sme krásne a zmysluplné aktivity, ktoré veríme, že splnili to, čo sme od Zelenej vlny očakávali. Zamyslieť sa nad činnosťou človeka v prírode, lepšie poznať zákonitosti prírody, možnosti ochrany prírody, posilniť lásku k prírode a ekologické myslenie. Do súťaže sa zapojili všetky triedne kolektívy, niektoré väčším, niektoré menším podielom. Všetky triedy mali však spoločný cieľ, ktorý sa im podarilo splniť.

Veď posúďte naše výsledky. Zasadili sme 53 stromov a kríkov, zhotovili 18 búdok pre vtáčiky. Symbolicky si naša škola z vyzbieraných peňazí zakúpila 1 strom v jedľovo-bukovom lese v závere doliny Jarabinčík v Čergovskom pohorí. Vyčistili sme od odpadkov okolie rieky Váhu, časť lužných lesov, Mŕtve rameno Váhu, čím sme sa zároveň zapojili do Lesoochranárskej školy 2014.

roz 44

Zostal pocit dobre vykonanej práce. Za odmenu sme pre žiakov pripravili nasledovné voľnočasové aktivity: turistický deň spojený s poznávaním prírody v okolí mesta Komárna, opekanie v prírode, návšteva ranču Briežky – jazdenie na koni, ryžovanie zlata na Žitnom ostrove, Veľkolélsky ostrov na bicykloch a kanoe.

Ekologické povedomie sa nedá kúpiť ani naordinovať. Treba ho pestovať pomaly, jemne, so zmyslom pre detail. Nestačí sa pohoršovať nad neekologickým správaním a ísť ďalej. Možno stačí málo ako v rozprávke s dobrým koncom, ktorú si odpradávna medzi sebou šíria generácie. Možno stačí ukázať tomu mladšiemu to, čo je správne a byť mu príkladom. My sme sa o to pokúsili a teraz len veríme, že ten správny kľúč k ochrane prírody nájde každý sám.

roz 33

(Mgr. Jana Krajanová, ZŠ Rozmarínová 1 v Komárne)