Mesto 2015. 02. 26.

Zneužívanou diplomatickou písomnosťou je list nunciovi

Zneužívanou diplomatickou písomnosťou, na ktorú slovenské ministerstvo zahraničných vecí upozornil Apoštolský nuncius na Slovensku Mario Giordana, je list vatikánskej Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života dotýkajúci sa Rádu svätého Benedikta v Komárne. Podľa informácií agentúry SITA Kongregácia tento list v mene Svätej stolice adresovala Giordanovi. V liste sú obsiahnuté opatrenia, ktoré sa vzťahujú na rozhodnutia urobené ordinárom Trnavskej arcidiecézy ku komunite v Komárne. Tieto opatrenia však boli pozastavené ďalším dokumentom Kongregácie, podľa ktorého na základe nových informácií a relevantných dokumentov bola celá záležitosť postúpená na doriešenie Štátnemu sekretariátu, aby tento prípad mohol byť definitívne vyriešený.

Zverejňovaním diplomatickej pošty, ako aj jeho používaním pre osobné a právne účely dochádza k porušeniu Viedenského dohovoru. Apoštolský nuncius na Slovensku Mario Giordana sa preto obrátil s písomnou diplomatickou nótou na slovenské ministerstvo zahraničných vecí. „Apoštolský nuncius M. Giordana sa oficiálne obrátil na ministerstvo zahraničných vecí so žiadosťou o súčinnosť pri zastavení neoprávneného používania a šírenia dokumentov, ktoré majú štatút diplomatickej písomnosti. Ministerstvo tejto žiadosti vyhovelo, keďže je povinnosťou každej krajiny v zmysle Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch chrániť nedotknuteľnosť diplomatických písomností,“ povedal v utorok pre agentúru SITA riaditeľ tlačového odboru ministerstva Peter Susko.

Na verejnosti sa podľa nunciatúry neoprávnene objavil dokument, ktorý je súčasťou diplomatickej pošty a je určený jedine pre Apoštolského nuncia Apoštolskej nunciatúry na Slovensku – arcibiskupovi Máriovi Giordanovi. Len on s ním má právo nakladať aj vo vzťahu k príslušným štátnym úradom. Túto diplomatickú poštu údajne používa pre svoje účely Juraj Szalay, ktorý vystupuje ako zástupca Rádu sv. Benedikta so sídlom v Komárne. Ako sa dostal Szalay k diplomatickej korešpondencii nie je známe. Szalay bol donedávna štatutárnym zástupcom Rádu sv. Benedikta so sídlom v Komárne, ktorému bol odobratý súhlas na výkon činnosti trnavským arcibiskupom.

Trnavský arcibiskup Ján Orosch minulý rok odobral súhlas na činnosť takzvanému Rádu sv. Benedikta v Komárne, pretože nenaplnil stanovené podmienky k činnosti, ktoré vychádzajú z Kódexu kánonického práva. To znamená, že vKomárne nevznikla žiadna komunita benediktínov. Rád sv. Benedikta v Komárne reprezentoval podľa Trnavskej arcidiecézy jedine hospodár Juraj Szalay, ktorý je civilná osoba a nie rehoľník.
Na Slovensku dnes pôsobia benediktíni v Banskobystrickej diecéze v kláštore Premenenia Pána v Sampore, ktorí prišli pôvodne z Poľska. Tu žije dvanásť mníchov. Benediktíni sú katolíckym rádom, ktorého členovia žijú podľa najstarších západných mníšskych tradícií kodifikovaných v Regule sv. Benedikta.

Vyjadrite svoj názor