Mesto 2015. 02. 27.

Zástupca benediktínov z Komárna žiada MK o zápis rehole

Ministerstvo kultúry zatiaľ benediktínov nezapísalo, čaká odpoveď Trnavskej arcidiecézy

Zástupca Rádu sv. Benedikta so sídlom v Komárne Juraj Szalay požiadal ministerstvo kultúry o obnovenie zápisu rehole. Ministerstvo mu zatiaľ nevyhovelo. „Cirkevné právnické osoby zriaďuje a ruší príslušná cirkev, ministerstvo kultúry vedie len evidenciu týchto právnických osôb. V prípade reholí (rádov) dáva príslušný biskup reholi súhlas na pôsobenie na území svojej diecézy. Žiadosť štatutárneho zástupcu a hospodára Rádu sv. Benedikta so sídlom v Komárne z 5. februára 2015 o obnovenie zápisu rehole sme z tohto dôvodu zaslali na vyjadrenie trnavskej arcidiecéze. Podľa našich informácií predmetnú záležitosť rieši Štátny sekretariát Svätej stolice,“ povedal dnes pre agentúru SITA hovorca ministerstva Jozef Bednár.

Trnavský arcibiskup Ján Orosch minulý rok odobral súhlas na činnosť takzvanému Rádu sv. Benedikta v Komárne, pretože nenaplnil stanovené podmienky k činnosti, ktoré vychádzajú z Kódexu kánonického práva. To znamená, že v Komárne nevznikla žiadna komunita benediktínov. Rád sv. Benedikta v Komárne reprezentoval podľa Trnavskej arcidiecézy jedine hospodár Juraj Szalay, ktorý je civilná osoba a nie rehoľník.
Na Slovensku dnes pôsobia benediktíni v Banskobystrickej diecéze v kláštore Premenenia Pána v Sampore, ktorí prišli pôvodne z Poľska. Tu žije dvanásť mníchov. Benediktíni sú katolíckym rádom, ktorého členovia žijú podľa najstarších západných mníšskych tradícií kodifikovaných v Regule sv. Benedikta.