Mesto 2021. 07. 01.

Zváranie v medzinárodnej praxi

V marci 2020 odcestovali štyria žiaci Strednej odbornej školy technickej do Békéšskej Čaby, aby tam – v rámci projektu Erasmusplus – absolvovali 3-týždňovú stáž v partnerskej organizácii školy: Békéscsabai Szakképzési Centrum Trefort Ágoston Technikuma, Szakképző Iskolája  és Kollégiuma.

Hlavným cieľom projektu bolo, aby účastníci získali cenné pracovné skúsenosti v oblasti zvárania. Ubytovanie aj miesto stáže vo firme Linamar Hungary zrt. v Orosháze zabezpečila partnerská škola. Už prvý víkend čakali na účastníkov rôznorodé kultúrne a víkendové aktivity, ako prehliadka Békéšskej Čaby, návšteva hradu a termálneho kúpaliska v neďalekom mestečku Gyula. Prvý pracovný týždeň sa účastníci projektu zoznamovali s pracoviskom, mentorom, kolegami. Pokiaľ oni robili prvé kroky vo svete práce, obe školy aj rodičia si s obavami pozorovali zhoršujúcu pandemickú situáciu v Maďarsku aj na Slovensku.

Po týždni – s ťažkým srdcom – bol projekt prerušený a žiaľ nedokončený. Účastníci veľa stratili kvôli pandémii, ale aspoň týždeň stáže – plný dobrodružstiev a spomienok –  kompenzuje trošku ich sklamanie.