Mesto 2017. 06. 22.

8-ročný chlapec nechodil do školy

41-ročná žena z Komárna, ako matka umožnila svojmu 8 ročnému synovi viesť záhaľčivý život, napriek zákonnej úprave o školskej dochádzke, čím bol vydaný nebezpečenstvu spustnutia.
Chlapec od 1.9.2016 do 1.6.2017 nenastúpil na povinnú školskú dochádzku. Taktiež sa neeviduje jeho zápis do žiadnej školy v okrese Komárno. Uvedená skutočnosť bola na políciu oznámená z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Komárno.

Vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície obvinila ženu z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Za tento skutok hrozí zo zákona trest odňatia slobody od 6 mesiacov do  5 rokov.

-Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre-

Foto: ilustračné foto, zdroj: internet