Mix Dél-komárom 2021. 02. 09.

Aj susedný Komárom zahájil boj proti ilegálnym skládkam

Maďarský Komárom získal podporu v hodnote takmer 7 miliónov forintov v rámci projektu s názvom „Vyčistime si krajinu“. V meste sa vďaka projektu do konca februára vyčistí až 17 mestských častí. Projekt zabezpečí financie na zber, odvoz a likvidáciu až 600 m3 odpadu.

Bernadett Havran-Tóth, referentka pre ochranu prírody, povedala, že sa zamerajú na ilegálne skládky popri poľných cestách, a na uliciach Korona, Zrínyi, Báthory, Sport a na sídliskách Barátság a Csokonai.

Odborníčka upozornila aj na skutočnosť, že pri bytových domoch je badateľný odpad aj pri samotných kontajneroch na odpad. „Chcela by som zdôrazniť, že takýto druh odkladania odpadu je ilegálny. Od prevádzkovateľa verejnej služby je možné zaobstarať si vrecia na odpad a v prípade veľkého množstva odpadu je potrebné si zabezpečiť kontajner,“ povedala referentka pre ochranu prírody.

Ku projektu sa pridajú aj Komáromi Önkéntes Szemétszedők (KÖSZ) teda Dobrovoľní zberači odpadu v Komárome. Veľa obyvateľov vykladá pred svoj dom odpadky aj napriek tomu, že to je dovolené len v období, ktoré je na to určené. Toto konanie nie len kazí estetiku prostredia, ale Városgazda Kft. je povinné tento odpad zlikvidovať na vlastné náklady. Ak sa stretnete s vykladaním ilegálneho odpadu, volajte na telefónne číslo 06-80-102–653.

Zdroj: komarom.hu