Mesto 2021. 06. 02.

Aj tento rok sa uskutočnia tradičné detské cyklistické preteky PIKO-BIKE

Cyklistické preteky v Komárne majú svoju tradíciu. Inak to nie je ani tento rok, kedy sa pod hlavičkou predajne bicyklov PIKO-BIKE Komárno uskutoční PIKO-BIKE KID CUP 2021. Preteky sa budú konať 13. júna, usporiadateľ už aj spustil online registráciu.

MIESTO KONANIA: Komárno, Reštaurácia ŠIŠTAG na brehu Váhu, za vážskymmostom, na začiatku cyklocesty Komárno-Kravany.
TERMÍN: 13.júna 2021, nedeľa
USPORIADATEĽ: predajňa bicyklov PIKO-BIKE Komárno, Meštianska 3018, tel.: 0948 045115
INFORMÁCIE: https://www.facebook.com/pikobike.kidcup/ mail: cup@piko-bike.sk tel.:0948 045115, alebo osobne v predajni bicyklov PIKO-BIKE. PROGRAM:
8.00-9.30 registrácia, preberanie štartových čísel
10.00 štart kategórií MINI
cca 10.05 štart kategórií BABY
cca 10.10 štart kategórií JUNIOR a TEEN
cca 10.15 štart kategórií STUDENT
cca 11.30 vyhlásenie výsledkov
VEKOVÉ KATEGÓRIE:
1. MINI chlapci do 3 rokov nar. 2018 a neskôr
2. MINI dievčatá do 3 rokov nar. 2018 a neskôr
3. BABY chlapci 4-5 roční nar. 2016-2017
4. BABY dievčatá 4-5 roční nar. 2016-2017
5. STUDENT chlapci 6-8 roční nar. 2013-2015
6. STUDENT dievčatá 6-8 roční nar. 2013-2015
7. JUNIOR chlapci 9-11 roční nar. 2010-2012
8. JUNIOR dievčatá 9-11 roční nar. 2010-2012
9. TEEN chlapci 12-14 roční nar. 2007-2009
10.TEEN dievčatá 12-14 roční nar. 2007-2009
TRATE: Trate všetkých vekových kategórií vedú po cykloceste Komárno-Kravany, od reštaurácie ŠIŠTAG.
Kategórie 1 – 4 MINI a BABY majú jeden malý okruh (cca 500m ).
Kategórie 5 -6 STUDENT – stredná trať ( cca 4,5 km ), pôjdu po cyklotrase smerom na Ižu, až po Veľký Harčáš, kde sa otočia a vrátia späť po tej istej trati
Kategórie 7 – 10 JUNIOR a TEEN – dlhá trať ( cca 13,5 km ), pôjdu po cyklotrase až po Ižu, kde zídu na betónovú plochu pri Dunaji. Tu budú presmerovaní späť na cyklocestu, po ktorej sa vrátia do cieľa. Všetky vekové kategórie budú mať jedného dospelého, navádzacieho jazdca, ktorý pôjde pred pretekármi po celej trati a druhého dospelého jazdca, ktorý uzavrie peloton za posledným jazdcom.
ŠTARTOVNÉ: kategórie 1. – 4. 0- €, kategórie 5. – 6. 2,- €, kategórie 7. – 10. 3,- €. Toto štartovné sa vzťahuje na predregistrovaných pretekárov ! Pri registrácii na mieste pretekov je jednotné štartovné 5,- € ! ! ! Registrácia je platná až úhradou štartovného u organizátora. Platba v hotovosti: v predajni bicyklov PIKO-BIKE, Komárno, Meštianska 3018 prevodom na účet: SK45 7500 0000 0040 2089 3094 variabilný symbol: rok narodenia dieťaťa a do poznámky jeho meno. Všetci pretekári, ktorí prejdú svoju trať a dokončia preteky dostanú v cieli účastnícky list a drobné dary od sponzorov. PRIHLÁŠKY: Do súťaže môžu prihlásiť účastníkov iba ich zákonní zástupcovia! Prihlášky on-line: https://bit.ly/2H6ldoW
On-line registrácia končí o polnoci 10.06.2021
Osobne: Na mieste pretekov, od 8.00 do 9.30

Viac informácií a samotné prihlášky sú dostupné na: Piko-Bike KID CUP

Zdroj: https://www.facebook.com/pikobike.kidcup