Mesto 2021. 10. 04.

Akčný deň na ZŠ na Ulici pohraničnej

Základná škola na Ul. pohraničnej 9 v Komárne je jednou z 251 škôl na Slovensku  zapojených do programu Zelená škola. Patrí medzi 10 vybraných škôl, ktoré inšpirujú – sú Centrom inšpirácie.

Jednou z mnohých aktivít, ktoré škola realizuje, bola aj Dielňa dobrej praxe – Akčný deň.  Netradičné, inovatívne vzdelávanie prebiehalo predovšetkým vo vonkajšom prostredí v menších vzdelávacích centrách, v meste a v areáli školy. Program pedagógovia zostavili tak, aby v ňom boli obsiahnuté viaceré predmety. Presný harmonogram zabezpečil, aby každá skupina žiakov absolvovala všetky aktivity.  Vodítkom  pre rotujúce triedy bola mapa Komárna s vyznačenými stanovišťami a QR kódom, ktorú zostavil žiak školy. Rovesnícke vzdelávanie zabezpečovali najstarší žiaci. Počet stanovíšť nebol náhodný – bolo ich 9 (Pohraničná 9): Questing v Záhrade, ktorá učí, Historikova dielňa, Čitateľská záhradka, Prieskumník, Pohybovník, Život v lužných lesoch, Kalendár bádateľa, Život v mŕtvom dreve/prírodné bingo a Streetart. Rôznorodé aktivity s využitím vedomostí a pohybových zručností, zamerané na tímovú spoluprácu, komunikáciu, kreativitu a iné mäkké zručnosti, boli výbornou, zmysluplnou  skladačkou, ktorá bavila všetkých.

Akcia sa uskutočnila v rámci projektu Zelená škola – Každý deň pre budúcnosť.

Za spoluprácu ďakujeme: Knižnici J. Szinnyeiho v Komárne,  Podunajskému múzeu v Komárne, za inšpiratívne materiály a námety:  DAPHNE-Inštitútu aplikovanej ekológie a CEEV Živica.

Katarína Bugáňová, koordinátorka programu Zelená škola na ZŠ Ul.pohraničnej v Komárne