Mesto 2013. 01. 16.

Ako fungujú nové semafory

Mesto Komárno „dostalo“ koncom roka 2012 na križovatku Záhradnícka – Pohraničná nové moderné semafóry.  Krátky popis ako moderná svetelná signalizácia funguje si môžete prečítať nižšie.

Takto sa „stavalo“. FOTO: Tomáš Kottra

Nové signalizačné stožiare sú umiestnené do osí priechodov pre chodcov podľa platnej vyhlášky a požiadavky Únie nevidiacich a slabozrakých. Svetelné návestidlá sú úsporné so zdrojom svetla LED.

Pre detekciu vozidiel sú na výložníkoch namontované 4 kamerové detektory, ktoré v jazdných pruhoch generujú detekčné zóny, prejazd vozidla cez detekčnú zónu je zaznamenaný radičom, ktorý na základe vyhodnotených informácií o doprave prebiehajúci program modifikuje v reálnom čase. Detektory majú výzvové (niektoré-bočné smery) a predlžovacie (všetky) funkcie. Ľudovo povedané: kamery nemerajú rýchlosť, nešpehujú, slúžia pre počítač ktorý za ich pomoci riadi semafóry.

Funkcia výzvová umožňuje návestiť konkrétny signál „Voľno“ a tým aj zaradiť do prebiehajúceho signálneho programu príslušnú riadiacu fázu len vtedy, ak bude kamerovými detektormi a tlačidlami pre chodcov detekovaná prítomnosť vozidla v priestore detekčnej zóny, resp.  zistená požiadavka chodca na prechod. V prípade, že žiadne vozidlo nebude detekované, resp. nebude zaregistrovaná žiadna požiadavka na prechod od chodca, výzvová fáza nebude do signálneho programu v prebiehajúcom cykle zaradená.

Predlžovacia funkcia fázy umožňuje pri prejazde vozidla cez detekčnú zónu predlžovať príslušný signál „Voľno“ a tým aj konkrétnu riadiacu fázu o predlžovací krok (časovú medzeru medzi dvomi za sebou idúcimi vozidlami) až do maximálneho predĺženia. Ak sa v sledovanom časovom intervale (3,5 s, resp. 2,8 s) prejazd vozidla detekovať nebude, signál „Voľno“ sa ukončí skôr, t.j. ešte pred dosiahnutím svojej maximálnej dĺžky. O túto hodnotu sa začiatok nasledujúcej riadiacej fázy uskutoční skôr.

Pre detekciu chodcov sú obidva priechody pre chodcov cez cestu I/64-Záhradnícku ulicu na výzvu. To znamená, že ich signál „Voľno“ bude návestenný len v prípade zatlačenia aspoň jedného z dvoch  protiležiacich tlačidiel pre chodcov.

Akustická signalizácia pre nevidiacich a slabozrakých je použitá na priechodoch pre chodcov v zmysle požiadavky vyhlášky MŽP 532/2002 Z.z.

TEXT: komarno.sk