Mesto 2018. 01. 26.

Nový dopravný poriadok na základe pripomienok

Koncom vlaňajšieho roku bola rozšírená Komenského ulica a vymenené boli aj semafory. Nové riadenie križovatky sa čiastočne odlišovalo od predchádzajúceho, a tak nový systém priebežne, na základe pripomienok občanov, dolaďujú. 

Súčasťou investície za takmer 150 tisíc eur bolo nielen vybudovanie odbočovacieho pruhu, ale aj výmena semaforov, ktoré sú vybavené systémom pozorovacích kamier, ktoré reagujú na aktuálnu hustotu premávky. A práve toto vylepšenie má slúžiť na zrýchlenie prechádzajúcej dopravy, zosúladením s ostatnými križovatkami. Dôležitým hľadiskom bola aj optimalizácia dopravy na Komenského ulici vybudovaním spomínaného odbočovacieho pruhu, doplneného svetelnou signalizáciou. Súčasne sa dohliadalo aj na bezpečnosť chodcov vďaka zvukovej signalizácii a ďalších prvkov. Kým doposiaľ boli intervaly zelenej a červenej na priechodoch pre chodcov trvalé, terajšie riešenie reaguje na frekvenciu prechádzajúcich. Najviac pripomienok prichádzalo v súvislosti so zelenou na priechodoch pre chodcov, pretože mnohí považovali interval za prikrátky – informoval viceprimátor Béla Keszegh.

Nový systém sleduje aj svetelnú signalizáciu pre chodcov, a to pomocou tlačidiel umiestnených na stĺpoch pri priechodoch. Navyše zelená pre chodcov je nastavená tak, aby sa chodci stihli na priechode dostať na druhú stranu cesty. Realizátor, spoločnosť NOPE, s.r.o., systém nastavila ešte pred odovzdaním, ale súčasťou služieb je aj jeho ďalšie doladenie na základe pripomienok obyvateľov. To sa uskutoční po uplynutí určitej skúšobnej doby, predpokladá sa, že to bude v marci – dodal viceprimátor Keszegh.

-Mesto Komarno-