Mesto 2017. 09. 28.

Môže sa zmierniť stály zhluk na Ul. Komenského

Skoro každé ráno a poobede sa vytvára rada na Ul. Komenského, nakoľko viacerí prichádzajú do centra na tomto rušnom úseku. Vďaka investíciám realizovaným v októbri sa môže situácia zlepšiť, nakoľko sa vybuduje odbočovací pruh a obnoví sa aj semafor (svetelné návestidlo).

Jeden z preplnených úsekov Komárňanskej dopravy je Ul. Komenského, kde vodiči zvyčajne dlhodobo postávajú. Nie je zriedkavé, že v ranných a poobedňajších hodinách dopravnej špičky sa vodiči dostávajú cez križovatku až na tretiu „zelenú“.

Do tohtoročného plánu priority investícií sa dostala aj rozšírenie a obnovenie križovatky na Ul. Komenského. Toto v sebe zahŕňa vybudovanie odbočovacieho pruhu v celkovej dĺžke 84 m na križovatke Ul. Rákócziho pred reštauráciou rýchleho občerstvenia (fastfoodu). Taktiež sa na križovatke obnovia semafory, vďaka ktorému bude dopravu sledovať digitálny systém, ku ktorému sa prispôsobia signály. Nový digitálny systém naskytne možnosť na zosúladenie signálov aj s ostanými križovatkami, a tak prechodná doprava môže skorej opustiť mesto.

„Teší ma, že aj poslanci podporili túto investíciu, nakoľko týmto mesto spláca svoj starý dlh. Doprava sa týmto môže stať nie len plynulejšou, ale aj bezpečnejšou. Vďaka hospodárskym výsledkom mesta sa na realizáciu investícií môže tento rok vynaložiť z vlastného rozpočtu mesta viac ako 1 mil. eur, medzi ktorými je aj rekonštrukcia Ul. Komenského“ – povedal László Stubendek, primátor mesta.

-MsÚ Komárno-