Mix 2020. 03. 20.

Ako ovplyvňuje šíriaci sa koronavírus COVID-19 darovanie krvi

Nemocnica Komárno, člen skupiny AGEL, aj naďalej potrebuje najvzácnejšiu tekutinu – krv. Darovať krv je možné aj v tomto období, darcovia krvi sú vítaní, pretože neodkladné a život zachraňujúce operácie sa realizujú každý deň. Aj pre darovanie krvi však  platia prísnejšie opatrenia a musia ich dodržiavať všetky transfuziologické oddelenia.

Transfuziologické zariadenia dostali v predošlých dňoch aktualizáciu usmernení od hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre transfuziológiu v súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19. ,,Napriek tomu, že riziko prenosu  tejto infekcie transfúziou je minimálne a nebol publikovaný doteraz transfúzny prenos respiračného vírusu, je dôležité dodržovať určité preventívne opatrenia vo vzťahu k darcovstvu krvi. My sme na našom oddelení zaviedli selekciu darcov v  súvislosti s návštevou Číny alebo  oblastí s prebiehajúcim prenosom infekcie  COVID-19 v komunite mimo Európy, ale aj v Európe,“ vysvetľuje MUDr. Enikő Radi, primárka oddelenia hematológie a transfuziológie v komárňanskej nemocnici. Lekár sa pri vyšetrení aktívne informuje  o cestovateľskej anamnéze darcu, vrátane jeho rodinných príslušníkov a osôb, s ktorými bol v úzkom kontakte, a to v priebehu 14  až 28 dní. Informuje sa taktiež o kontakte darcu s osobami, ktoré prekonali potvrdenú alebo možnú  infekciu COVID-19. ,,V rámci preventívnych opatrení každého darcu informujeme o tom, že má v prípade objavenia sa symptómov respiračného ochorenia do 14 dní po odbere krvi informovať transfúzne oddelenie nemocnice. Darcom poskytujeme telefonický kontakt, kde túto informáciu môžu kedykoľvek oznámiť,“ hovorí MUDr. Enikő Radi.

Samozrejmosťou sú opatrenia aj na strane personálu nemocnice.

Nemocnica Komárno zaviedla okrem tohto aj ďalšie opatrenia. Jedným z nich je regulácia a obmedzenie vstupu pacientov do nemocnice. Pri vstupe do nemocnice darca vyplní prehlásenie, odmeria sa mu telesná teplota a s týmto prehlásením je pustený  na odberové miesto – transfuziologické oddelenie, kde ešte pred vstupom  dostane na vyplnenie ,,checklist“ s informáciami o prípadnom rizikovom kontakte, cestovateľskej anamnéze alebo príznakov ochorenia. Po odmeraní telesnej teploty  môže vstúpiť  a zaregistrovať sa ako darca.  ,,Vstup darcov regulujeme, aby sa v priestoroch  nehromadili a pred jednotlivými stanovišťami mohli dodržovať požadované vzdialenosti. Informujeme zároveň darcov, že do priestorov je prísny zákaz vstúpiť bez ochranných rúšok alebo iných alternatív ochrany úst a nosa, dbáme aj na potrebu dezinfekcie rúk. Od 16. marca taktiež zabezpečujeme tzv.  karantenizáciu erytrocytov, teda koncentrátu červených krviniek, ktoré sa uvoľnia pre pacienta iba v prípade, že darca do 14 dní nenahlási zmenu svojho zdravotného stavu,“ vymenúva ďalšie opatrenia primárka. Čerstvo zmrazenú plazmu používajú výlučne po karanténe.  

Výjazdové odbery sú od 16. marca do odvolania zrušené, avšak darcovia môžu darovať krv v Nemocnici Komárno denne od 7.00 hod. do 11.00 hod.

(Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, Hovorkyňa skupiny AGEL SK)