Kultúra 2023. 06. 13.

Amatérsky filmový festival v Komárne

V stredu 7. júna 2023 Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo krajské kolo 31. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2023. Tento festival neprofesionálneho filmu sa konal v Kine Tatra už po siedmykrát. Organizátori a súťažiaci si pre divákov pripravili 28 projekcií v ktorých boli zastúpené rozmanité filmové žánre.

Podujatie sa konalo vďaka finančnej podpore Národného osvetového centra ako hlavného partnera a odborného garanta, ktorý je zároveň aj vyhlasovateľom súťaže a zriaďovateľovi Nitrianskemu samosprávnemu. Kolekciu 9 hraných, 5 animovaných filmov, 8 experimentov či videoklipov a 6 dokumentárnych filmov a publicistiky v trvaní 2:42:11 nám pripravilo 83 autorov a spoluautorov z Nitrianskeho kraja.

Odborná porota v zložení: predseda Anton Szomolányi kameraman, režisér, vysokoškolský pedagóg; Vladislava Sárkány dokumentaristka; a Viktória Rák Lakatos, slovenská herečka, udelila 11 cien a 11 čestných uznaní. Autori, ktorí získali v súťaži cenu postupujú do predvýberu celoštátnej súťaže, ktorá sa bude konať v Bardejovských kúpeľoch 15. – 17. 9 2023.

Súčasťou Cineamy je aj obľúbená vzdelávacia časť, ktorú si pre záujemcov tento rok pripravil Jakub Chochula. Niesla názov Zákony schválností pri videotvorbe a venovala sa témam ako napríklad „Dvakrát meraj, raz snímaj a strihaj. Vybitá baterka, stratená karta, vypnuté svetlo či upršaná scéna? Tento workshop filmárov pripravil na to, na čo sa v bežnom živote videotvorcu pripraviť nedá, pokiaľ to nezažijete!“

Pevne veríme, že aj tento rok Cineama poskytla možnosť prezentácie, vzájomnej konfrontácie a inšpirácie nových nádejných filmových tvorcov z nášho regiónu. V rámci vzdelávacej časti prispela k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí v oblasti umeleckej tvorby a procesu technického spracovania filmových diel.

Oceneným srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník!

I. veková skupina: autori do 16 rokov
dokumentárny film a publicistika
Cena – Johanna Kvetoslava Makovníková – Návrat Tatranských Statočných /KN/
Čestné uznanie  – Martin  Imrich – Journey in Bratislava  /LV/
experiment a videoklip
Cena – Kolektív AMT SZUŠ ARS STUDIO  – Love Above /NR/
hraný film       
Cena – 8. ročník mediálnej výchovy (MV-Konzervy) – Poď von…  /KN/
Čestné uznanie  – Paťka Papová Lovkyne pokladov /NR/

II. veková skupina: autori do 21 rokov
animovaný film
Čestné uznanie – Profesionálni amatéri  – Medvedia večera /KN/
Čestné uznanie  – Anna Gubala – Ellina /NR/
experiment a videoklip
Cena – IV FOP odbor fotografický dizajn pod vedením Petra Drmlíka – Pesimista  /LV/
Čestné uznanie – Boglárka Toth – WONDERS OF BLUE /KN/
hraný film  
Cena – Profesionálni amatéri – Keby na to bol liek… /KN/
Čestné uznanie – Patrik Daniel Küttschreutter – Hanz zo z /NR/
Čestné uznanie – Spravili sme film, Attila Csontos – Rokovania s časom /KN/
dokumentárny film a publicistika
Cena – Samuel Janiš – Platonická čiara /KN/

III. veková skupina: autori nad 21 rokov
experiment a videoklip

Čestné uznanie – Anna Vitvarová – Biele V bielych /NR/
Čestné uznanie  – Martina Kukučková – Niekto prichádza, ide, príde? /NR/
animovaný film
Cena – Lenka Richvalská – A Cat Story /NR/
Čestné uznanie – Anabela Bódiová – Slimák /NR/
dokumentárny film a publicistika
Cena  – Peter Hoffmann – CHA Levické Rybníky /LV/
Cena – Dóra Matuš  – Biela na bielej – MAMA /NR/
hraný film
Cena – KEKS production, Jakub Chochula – Špeciálna operácia A  /NR/
Cena – Kristián Vrábel – Míle predo mnou /NR/
Čestné uznanie – Ema Kováčová – Ema Anderson /NR/