Mesto 2022. 06. 22.

CINEAMA 2022 – súťaž neprofesionálnej filmovej tvorby zaplnila kino do posledného miesta

Je skvelý pocit po dvoch rokoch opatrení vidieť plnú kinosálu. Výbornou príležitosťou ako eliminovať deficit umenia v našich životoch bolo aj zorganizovanie jubilejného 30. ročníka krajskej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2022 v komárňanskom Kine Tatra 21. júna 2022.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo toto podujatie už po šiestykrát aj vďaka hlavnému partnerovi Fondu na podporu umenia, ktorý prehliadku finančne z verejných zdrojov podporil. Vyhlasovateľom a odborným garantom celoštátnej súťaže CINEAMA je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry slovenskej republiky.

Amatérski filmári ponúkli širokú paletu filmov: 1 animovaný, 3 hrané filmy, 4 experimenty a videoklipy, 3 dokumentárne filmy a publicistiku z celého Nitrianskeho kraja. Odborná porota v zložení: predseda Anton Szomolányi kameraman, režisér, vysokoškolský pedagóg, Vladislava Sárkány dokumentaristka, a rodáčka z Komárna Adela Mojžišová, herečka udelila 5 cien a 6 čestných uznaní. Autori, ktorí získali v súťaži cenu postupujú do predvýberu celoštátnej súťaže, ktorá sa bude konať v Bardejovských kúpeľoch 16. – 18. 9 2022.

Neoddeliteľnou súčasťou Cineamy je aj vzdelávacia časť. Tento rok sa zamerali na úlohu hudby vo filme. Lektor Štefan Haládik vo workshope s názvom Vypočuj si nemý film porozprával o dejinách a rozvoji kinematografie, spôsobe ozvučovania nemých filmov a vplyve hudby na filmového diváka. Záver workshopu patril nemému filmu s hudbou autenticky hranou na živo.

Pevne veríme, že aj tento rok Cineama poskytla možnosť prezentácie, vzájomnej konfrontácie a inšpirácie nových nádejných filmových tvorcov z nášho regiónu. V rámci vzdelávacej časti prispela k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí v oblasti umeleckej tvorby a procesu technického spracovania filmových diel. Oceneným srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník,“ píše sa na Facebookovej stránke Regionálneho osvetového strediska.

I. veková skupina: autori do 16 rokov
b. kategória: Hraný film
CENA / CENA riaditeľky ROS v Komárne – TVT film / Nočná mora / KN
ČESTNÉ UZNANIE – Patrik Küttschreutter / Poklad / NR
c. kategória: dokumentárny film a publicistika
ČESTNÉ UZNANIE – ZŠ Jána Amosa Komenského v Komárne / Rozpínajme horizonty – atlas momentov / KN

II. veková skupina: autori do 21 rokov
c. kategória: dokument a publicistika
ČESTNÉ UZNANIE – TTV pri SPŠ KN / Quo vadis, priemyslovka? / KN
d. kategória: experiment a videoklip
CENA – Bronislava Trcková / Selflove / LV,
CENA – Laura Sváková / Skrytá identita / LV
ČESTNÉ UZNANIE – Karin Frajková / Colorful liquid / LV
ČESTNÉ UZNANIE – Edita Tricková / Strom / LV

III. veková skupina: autori nad 21 rokov
a. kategória: animovaný film
CENA – Jakub Chochula, Ján Feckanič / Zlodeji koní II. / NR
čestné uznania: –
b. kategória: hraný film
CENA – KEKS production / Projekt: Čierna ovca / NR
c. kategória: dokumentárny film
ČESTNÉ UZNANIE – Dávid Hurec, Boris Beláni / Šťastné a veselé z Čajkova / LV

Foto: Pavol Sedliak