Mesto 2016. 03. 02.

Anketa: Pôjdeš voliť? Máš už vybratú stranu?

Pýtali sme sa Komárňanov na ich názor na tohtovíkendové voľby. Pozrite sa, ako odpovedali. 

Považuješ účasť jednotlivca vo voľbách do NR SR za dôležitú? Plánuješ sa zúčastniť? Máš už vybratú politickú stranu, alebo sa ešte rozhoduješ?

10151890_682184738507789_608941576_nTibor Bastrnák, poslanec mestského zastupiteľstva a NR SR
Účasť v týchto voľbách považujem za veľmi dôležitú, pretože teraz ide naozaj o veľa. V posledných rokoch došlo k systémovým zlyhaniam či už v školstve, alebo v zdravotníctve, absentujú systémové kroky a vládne tu nekontrolovaný rozmach korupcie. Preto som presvedčený, že teraz môžeme rozhodnúť o tom aké bude ďalšie smerovanie Slovenska.

995084_4659600585219_4045346984719144830_nSzénássy Tímea, poslankyňa mestského zastupiteľstva
Hoci jeden hlas nezmení život štátu, je naša zodpovednosť, komu zveríme osud nášho regiónu. Keď zvažujem, ktorej strane, a najmä v zozname, ktorej osobe dám svoj hlas, tak sa snažím prehliadnuť prázdne odkazy a lacné ťahy volebnej kampane. Ak sa mi niekto pozdáva ako vhodný kandidát, v tom prípade sa pokúsim overiť jeho doterajšie výsledky a postoje. Čo je pre mňa počas rozhodovania kľúčová otázka: Čo vie uskutočniť strana, kandidát pre náš región, a najmä pre Komárno.

22c02097e4438bd2f2f3fe4a6a3ab0e1_XL-1Peter Bodoki, Verejná správa
Áno, účasť vo voľbách považujem za veľmi dôležitú. Účasť je o zodpovednosti, v prospech pozitívnej zmeny pre budúcnosti našej spoločnosti. Ja, tak ako pri každých voľbách, tak aj tentokrát sa určite zúčastním. Považujem to za moju osobnú zodpovednosť. Každý z nás by mal priložiť ruku k dielu. Predsa nikomu nie je jedno, aká budúcnosť nás čaká! Ten, kto nepôjde voliť, stráca morálne právo sa vyjadrovať stavu, ktorý nastane!  Každý z nás má šancu zmeniť terajší stav v ktorom žijeme! Nie je mi ľahostajné, za akých podmienok budú vyrastať moje deti.

10659138_717666144973061_5621016693219513591_n

Peter Benčič, súkromný podnikateľ
Zúčastniť sa  volieb a ísť voliť je veľké privilégium, ktoré je základným pilierom demokracie. Ešte ani raz som nevynechal túto možnosť a voliť určite pôjdem s celou rodinou aj teraz. Nie vždy vyhrá tá strana, ktorej program je mi sympatický, ale som spokojný, že som urobil za lepší život aspoň to, čo bolo v mojich silách. Ani politické strany nemajú ľahké presviedčať unavených, zúfalých voličov, ale ľahké to nemajú ani voliči, ktorí si po toľkých sklamaniach majú vybrať niekoho, komu môžu dôverovať. Podľa mňa sa voliči pokúsia vybrať si to menšie zlo. V každom prípade prajem všetkým voličom, aby žili vždy s tou istotou, že voľby sú slobodné a demokratické.

d2936de8-3f3b-4974-bb46-ff355008cb30Magdaléna Gulyás , podnikateľka
Áno považujem svoju účasť za dôležitú. Od zvolenia správneho politika sa odvíja aj ďalší život občana v štáte. Otázka ale je, či si uvedomujú občania – jednotlivci a najmä staršia generácia – dopad nesprávne zvolenej strany či politika. Ak budú voliť strany ktoré im pred voľbami iba ťahajú medové motúzy pod nosom, alebo idú voliť len z recesie, mladej generácii vlastne ukážu jednu jedinú vec – absolútny nezáujem o to, čo s nami bude vv budúcnosti. Mrzí ma ak počujem názory typu „horšie a lepšie zlo“ alebo ak mladí hovoria „na čo ísť voliť?“ Kultúra povinnosti voliť akosi pominula vďaka situácii na Slovensku a postoju vysokopostavenych politikov k obyčajným ľuďom a rodinám. Ja osobne a aj môj najstarší syn pôjdeme voliť určite. Ešte však váham medzi dvomi novými stranami, kde vidím aspoň jemný náznak iného zmýšľania kandidátov. Podporu podnikateľského prostredia, rodín a mladých ľudí považujem za prioritné v programoch.

Vyjadrite svoj názor