Región 2021. 08. 12.

ARRIVA bude zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu v Komárne aj ďalších desať rokov

Spoločnosť ARRIVA a mesto Komárno podpísali zmluvu, na základe ktorej bude ARRIVA zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu najbližších desať rokov. Zmluva cestujúcim prinesie modernizáciu vozového parku a zvýšenie kvality cestovania. Do prevádzky budú zaradené nové moderné autobusy na požadovanej úrovni so šetrným prístupom k životnému prostrediu a navyše cestujúci majú k dispozícii aj zmodernizované priestory na autobusovej stanici.

Dopravná situácia v mestách a ich okolí je ovplyvnená zvyšujúcim sa počtom osobných automobilov a zaťažovaním cestnej infraštruktúry, čo má vplyv na kvalitu života a čistotu ovzdušia. Verejná osobná doprava prispieva k zlepšeniu dopravnej situácie aj životného prostredia – ARRIVA na Slovensku poskytuje svojim objednávateľom aj cestujúcim modernú, bezpečnú a spoľahlivú dopravu v súlade s požiadavkami a zmluvnými podmienkami.

Najbližších desať rokov bude spoločnosť ARRIVA Nové Zámky zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu v meste Komárno.  Počas platnosti zmluvy, do júna 2031, bude na linkách s výkonom takmer deväťdesiattisíc kilometrov ročne vykonávať na území mesta Komárno službu vo verejnom záujme spolu 11 autobusov. S uzatvorením zmluvy na najbližších desať rokov sa spoločnosť zaviazala zabezpečovať komplexnú službu. V záujme skvalitnenia poskytovanej služby sú do prevádzky uvedené dva nové autobusy typu SOR s normou Euro 6 so šetrným prístupom k životnému prostrediu. Okrem nových autobusov spoločnosť na autobusovej stanici osadila nové informačné panely s cestovými poriadkami.

„Cieľom spoločnosti ARRIVA na Slovensku je poskytovať pre objednávateľov a cestujúcich bezpečnú, modernú a trvalo udržateľnú službu v požadovanej kvalite. ARRIVA má medzinárodné skúsenosti s poskytovaním služieb rôznych druhov verejnej dopravy a spĺňa predpoklady zodpovedného a stabilného partnera. Plnením podmienok zmluvy, okrem investícií  na obnovu vozového parku, kladieme dôraz aj na neustále zvyšovanie kvality cestovania poskytovaním komplexných služieb, preto nás teší, že sme obhájili našu pozíciu aj v meste Komárno a môžeme pokračovať v zabezpečovaní a ďalšom rozvoji dopravných služieb, povedal László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.

Nové nízkopodlažné autobusy s normou Euro 6 sú vybavené GPS, klimatizáciou, elektronickými informačnými panelmi, LCD informačným panelom, pohodlie cestujúcim spríjemňuje bezplatné pripojenie k internetu prostredníctvom wifi a USB zásuvky s možnosťou nabíjania mobilných zariadení rozmiestnené v priestore autobusu. Autobus typu SOR 10,5 ponúka cestujúcim 36 miest na sedenie a 38 na státie, SOR 12 má 42 miest na sedenie a 40 na státie.

„Mesto Komárno, ako aj mnohé iné mestá rieši situáciu neustále sa zhusťujúcej automobilovej premávky zaťažujúcej životné prostredie mesta, zviditeľnením a podporou mestskej hromadnej dopravy medzi občanmi a návštevníkmi mesta. Jedným z krokov bolo zavedenie bezplatného cestovania pre všetkých cestujúcich. Nové autobusy navyše zvýšia kvalitu a komfort cestovania. Som rád, že spoločne s dopravcom rozvíjame a skvalitňujeme služby verejnej dopravy v našom meste. Mesto zrealizovanou obnovou interiéru a exteriéru autobusovej stanice, ako aj vytvorením prestupového bodu pre rôzne druhy dopráv prispieva k ďalšiemu zatraktívneniu verejnej hromadnej dopravy pre cestujúcich a úprava infraštruktúry a značenia prispieva k plynulosti premávky v našom meste,“ informoval Béla Keszegh, primátor Komárna.

Imobilným cestujúcim a mamičkám s kočíkmi je k dispozícii mechanická výklopná plošina a na komunikáciu s vodičom slúžia tlačidlá STOP, DVERE, INVALID, ALARM s popisom v Braillovom písme. Novinkou v autobusoch je automatické počítadlo cestujúcich.

Pre väčšiu bezpečnosť cestujúcich a vodiča sú nové vozidlá vybavené kamerovým systémom snímajúcim interiér vozidla, priestor všetkých dverí, priestor pred a za vozidlom. K zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia slúži aj oddelený priestor pre vodiča.

V Komárne máme skúsenosti so zabezpečovaním verejnej dopravy, preto sme radi, že môžeme zodpovedne a spoľahlivo pokračovať v službe obyvateľom a návštevníkom mesta. Našou spoločnou snahou je motivovať k využívaniu mestskej autobusovej dopravy čo najviac ľudí, aby uprednostnili verejnú dopravu pred prepravou osobnými autami a prispeli k zlepšeniu dopravnej situácie i kvality životného prostredia  v mestách.  Okrem nových autobusov, cestovaniu zadarmo, k tomu verím prispeje aj skvalitnenie priestoru na autobusovej stanici tak, aby mohla mestská hromadná doprava v Komárne čo najlepšie slúžiť verejnosti,“ povedal László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.

Cestujúci v Komárne majú už druhý rok možnosť bezplatne využívať mestskú hromadnú dopravu. Komárno je prvým mestom na Slovensku, ktoré poskytuje všetkým cestujúcim mestskú hromadnú dopravu bezplatne – teda nielen obyvateľom mesta, ale aj jeho návštevníkom.

K dnes už nevyhnutným službám vo verejnej doprave patrí aktívna komunikácia a informovanie cestujúcich. ARRIVA informuje o aktuálnych cestovných poriadkoch, čipových kartách a výhodách ich používania, o prijatých zmenách a poskytovaných službách prostredníctvom  webovej stránky, e-mailu informacie@arriva.sk alebo na linke zákazníckej podpory +421 915 733 733, od 8.00 do 20.00 každý deň vrátane víkendov a sviatkov. Cestujúci majú možnosť získať vždy aktuálne informácie aj online, a to po prihlásení sa na odber noviniek cez formulár na internetovej stránke www.arriva.sk/newsletter. Priamo na svoju e-mailovú adresu tak môžu dostávať aktuálne informácie o cestovných poriadkoch, zmenách a obmedzeniach, novinkách i nových pracovných ponukách spoločností ARRIVA na Slovensku.

ARRIVA na Slovensku a vo svete

Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejším súkromným hráčom v autobusovej doprave v Slovenskej republike. Aktuálne pôsobí v Nitrianskom, Košickom, Žilinskom a Trnavskom kraji, kde zabezpečuje mestskú, prímestskú, zmluvnú a komerčnú autobusovú dopravu. Od roku 2017 prevádzkuje spoločnosť službu zdieľaných bicyklov, tzv. bikesharing. ARRIVA má na Slovensku takmer 2 400 zamestnancov a prevádzkuje 1 350 autobusov. Tvorí ju päť dopravných spoločností, servisná spoločnosť a centrála.

ARRIVA je jedným z popredných poskytovateľov osobnej dopravy v Európe, zamestnáva vyše 46 000 ľudí a ročne prepravuje 2,1 miliardy cestujúcich v 14 európskych krajinách. Je súčasťou Deutsche Bahn (DB), jednej z vedúcich spoločností v oblasti osobnej a logistickej dopravy na svete a je zodpovedná za regionálne služby v oblasti osobnej dopravy DB mimo Nemecka. Prevádzkuje autobusovú, železničnú a lodnú dopravu.