Mesto 2017. 04. 03.

Hromadná doprava je čoraz menej využívaná

Čoraz menej ľudí využíva mestskú hromadnú dopravu, a to má za následok čoraz väčšiu záťaž na mestskú pokladňu v súvislosti s jej zabezpečovaním. Aj v tomto roku bude opätovne vypísaná súťaž na jej zabezpečenie, ktorá určí smer poskytovania autobusovej služby v našom meste. Samospráva sa snaží popularizovať autobusovú prepravu viacerými rozvojovými aktivitami. 
Na poslednom zasadnutí zastupiteľstva bolo na programe vyhodnotenie účinnosti mestskej hromadnej dopravy. Zmluva doterajšieho prepravcu, spoločnosti ARRIVA, znela na tri roky a následne bola o rok predĺžená, do konca tohto roka. V tomto roku tak bude opäť vyhlásené verejné obstarávanie, ktoré zabezpečí podmienky dopravy na nadchádzajúcich 10 rokov. Aj z toho dôvodu je dôležité vyhodnotenie predchádzajúcich rokov, aby bolo možné stanoviť nové požiadavky, keďže spôsob využívania verejnej dopravy sa v Komárne výrazne mení.
Výsledky uplynulých 4 rokov nie sú príliš nádejné, čoraz menej ľudí využíva mestské autobusy, za sledované obdobie poklesli príjmy z cestovných lístkov o 60-tisíc, čo znamená zníženie príjmov o 16 327 eur. V zmysle zmluvy s prepravcom ceny cestovných lístkov, ako aj počet spojov stanovujú poslanci zastupiteľstva. Avšak rozdiel medzi príjmami a výdavkom musí hradiť mesto. Pokles počtu cestujúcich tak znamená väčší výdavok mesta, navyše vzrastá aj cena opráv starších autobusov. V súčasnosti Komárno využíva na mestskú hromadnú dopravu jeden veľký, 26 ročný autobus, dva stredne veľké, trojročné a jeden 9 ročný menší autobus.

počet predaných cestovných lístkov
výdavky mesta  (EUR)

2013
303 842
161 322,75
2014
280 549
169 326,78
2015
259 610
177 788,90
2016
243 059
214 239,48
Ako odznelo na zasadnutí zastupiteľstva, cena tejto služby nie je neúmerne vysoká, keďže v porovnaní s inými mestami je v Komárne cena za kilometer jazdy pomerne nízka, ale problémom je pokles počtu cestujúcich. Viacerí spomenuli úlohu využívania taxíkov, ktorých počet narastá aj napriek tomu, že počet parkovacích miest vyhradených pre taxislužby je v Komárne v porovnaní s celoslovenským priemerom, skutočne vysoký. Vzišiel aj návrh na intenzívnejšiu kontrolu taxislužieb.
Viacerí zdôraznili, že aj napriek klesajúcej tendencii si lístky na MHD kupuje viac ako 200 tisíc Komárňanov, ktorí túto službu využívajú na dennú dochádzku do škôl či do zamestnania.
Aj z toho dôvodu musí mesto akceptovať rastúce výdavky, samospráva musí podporiť tento ekologicky šetrný spôsob cestovania, a to najmä z dôvodu rastúceho počtu automobilov.
„Mesto sa snaží viacerými spôsobmi zatraktívniť verejnú dopravu. Vďaka úspešnému projektu bola obnovená fasáda a zateplená budova centrálnej autobusovej stanice za približne 90 tisíc eur. Z financií programu cezhraničnej spolupráce Interreg by sme chceli zrekonštruovať aj samotnú autobusovú stanicu a modernizovať budovu aj zvnútra. Chceli by sme inštalovať viacero digitálnych panelov aj na menšie zastávky. V prípade úspechu pripravovaného projektu by medzi Komárnom a Komáromom mohol premávať pravdepodobne bezplatný elektrobus. Mesto plánuje obnovu viacerých autobusových zastávok v spolupráci s väčšími reklamnými spoločnosťami, vďaka čomu by sa pri tejto investícii nezaťažil mestský rozpočet, reklamné plochy zastávok by v prípade rekonštrukcie mohli využívať tieto spoločnosti recipročne bezplatne“ – zhrnul nadchádzajúce kroky viceprimátor Béla Keszegh, ktorý predostrel zastupiteľstvu vypracovaný materiál. Mesto bude analyzovať aj príklady z iných miest, aby sa plán na nadchádzajúce 10 ročné obdobie podarilo vypracovať čo najefektívnejšie.
Informatívnú správu si môžete prečítať TU.
-Mesto Komárno-