Kultúra 2017. 09. 22.

Bedminton a speed bedminton na SPŠ v Komárne

Každý rok sa na našej škole snažíme zatraktívniť našim študentom hodiny telesnej a športovej výchovy, v snahe zapojiť mládež do športu, pritiahnuť ich aj po vyučovaní späť do telocviční, na športové ihriská, čo v dnešnej pretechnizovanej dobe vôbec nie je jednoduchá vec.

Preto prijímame stále nové výzvy. Vypracúvame projekty, ktoré vyhlasuje náš zriaďovateľ, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja (ÚNSK) v Nitre, odbor vzdelávania a kultúry. Tentoraz sme vďaka úspešnosti projektu získali prostriedky v celkovej sume 1700,-  €.

Pri hľadaní nových trendov v oblasti športu sa nám už podarilo vďaka úspešným projektom získať taktiež od ÚNSK v Nitre finančné prostriedky na work out posilňovacie stroje, na vynovenie posilňovne, na náčinie na florbal, plážový volejbal, boxovacie vrecia, na stoly na stolný tenis a náčinie na stolný tenis, či rekonštrukciu starej dielne na malú telocvičňu v miestnosti č. 47.

V rámci zavedenia nových foriem vyučovania telesnej a športovej výchovy na školách sme sa rozhodli rozšíriť našu výuku aj o nový dynamický šport –  bedminton a speed bedminton.

Prečo práve tento šport? Popularita tohto športu vo svete narastá, teší sa veľkej obľube. Tento veľmi dynamický šport je vhodný pre všetky vekové kategórie a je veľmi nenáročný na vytvorenie ihriska. Dá sa hrať v malej i vo veľkej telocvični a za dobrého počasia na trávnatej, asfaltovej, ba aj na piesočnatej ploche, ktorou naša škola disponuje.

Verím, že tento šport si obľúbia nielen naši študenti, ale po vyučovaní radi uvítame na ihriskách aj pedagógov, či zamestnancov našej školy. Samozrejme záujem očakávame aj zo strany študentov ubytovaných na internáte našej školy. V budúcnosti plánujeme aj usporiadanie spoločných zápasov s družobnými domácimi či zahraničnými školami. Tých, ktorí ste zdatnejší v tomto špotre, alebo si len chcete zmerať sily, čakáme na 1. majstrovstvách školy v bedmintone, dňa 27.9.2017 v telocvični SPŠ. Najlepší študenti budú mať možnosť reprezentovať našu školu na majstrovstvách okresu v bedmintone.

Som rada, že projekt bol úspešný, želám každému veľa radosti z pohybu a potešenie z hry.

Tešíme sa na Vašu účasť na MŠ v bedmintone!

Mgr. Alica Ladek