Mix 2019. 10. 17.

Premyslovka očakáva všetkých záujemcov počas Dní otvorených dverí

Naša škola SPŠ strojnícka a elektrotechnická aj v tomto roku usporiada už tradičné Dni otvorených dverí, a to 24. až 26. októbra 2019. V rámci tohto podujatia srdečne očakávame žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, ctených rodičov a každého záujemcu.

Počas týchto dní našim návštevníkom poskytujeme informácie o jednotlivých študijných odboroch, o prijímacom konaní na školský rok 2020/2021 a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v našom výučbovom programe  v minulých rokoch.

Návštevníci môžu absolvovať „okružnú cestu“ po škole a majú možnosť nahliadnuť do tried, odborných učební, laboratórií, dielní. Pripravili sme aj zaujímavú výstavu z prác našich žiakov.

Záujemcov očakávame počas trvania akcie od  8:30 do 13:00 hod. V prípade záujmu prijímame návštevy aj v popoludňajších hodinách. Chceli by sme vyzdvihnúť, že aj počas posledného dňa, t.j. 26. októbra (v sobotu)  taktiež očakávame návštevníkov vo vyššie uvedenom čase!           

S radosťou privítame každého záujemcu počas Dní otvorených dverí 2019 na SPŠ SE v Komárne!