Mix 2018. 06. 29.

Nemocnica Komárno privítala počas DOD takmer 300 návštevníkov

Nemocnica Komárno, člen skupiny AGEL, v stredu 27. júna 2018 pripravila Deň otvorených dverí (DOD). Predpoludnie venované prevencii a zdravotníckej osvete prišlo podporiť bezmála  300 návštevníkov.  

Deň otvorených dverí bol prichystaný formou jednotlivých stanovíšť, ktoré boli venované predovšetkým zdravotníckej osvete. Široká verejnosť si okrem nových informácií odnášala i odporúčania, ako predísť rôznym typom ochorení. Veľký záujem o Deň otvorených dverí zaznamenalo zdravotnícke zariadenie zo strany miestnych základných škôl. Prispelo k tomu aj počasie, letné dopoludnie dva dni pred odovzdávaním vysvedčenia využili učitelia na program formou aktívneho vzdelávania.

O zaujímavý kultúrny program počas podujatia sa postarali hudobníci, v rámci programu odzneli pesničky rôznych žánrov. Každý si mohol dať  bezplatne zmerať krvný tlak, hladinu cukru v krvi a naučiť sa správny postup umývania rúk. Deti veľmi zaujala prehliadka sanitky, mimoriadny ohlas mali klauni s červenými nosmi. Do súťaže o najlepšiu kresbu na tému „Nemocnica očami detí“ sa prihlásili desiatky žiakov z miestnych základných škôl v Komárne. Deti si prišli na svoje tiež pri cukrovej vate, niektoré ju však vymenili za zdravé ovocie.

„Sme radi, že sa druhý ročník Dňa otvorených dverí v našej nemocnici vydaril a prišlo toľko návštevníkov, ktorí sa príjemne zabávali. Rád by som sa touto cestou poďakoval všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na príprave podujatia,“ uviedol riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška s tým, že už teraz sa teší na ďalší ročník.

Nemocnica Komárno je hraničnou nemocnicou, poskytuje zdravotnú starostlivosť na južnom území Slovenska pre 110 tisíc obyvateľov v spádovej oblasti. Odbornú zdravotnú starostlivosť poskytuje na 11 lôžkových oddeleniach, 3 jednotkách intenzívnej starostlivosti, v 23 ambulanciách a na 10 oddeleniach spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek.