Mix 2017. 06. 06.

Mozgový infarkt sa dá prežiť v zdraví!

…musíte však vedieť, že…

Deň otvorených dverí neurologického oddelenia nemocnice FORLIFE n.o., Komárno, vo štvrtok, 15.6.2017 o 16:00 hod., Aula Selyeho Gymnázia v Komárne.

Lekári neurologického oddelenia a záchranári zo ZaMED-u pripravili pre vás všetky dôležité informácie o akútnom mozgovom infarkte, jeho príznakoch, rizikových faktoroch a liečbe, ktoré by ste v záujme vlastného zdravia i zdravia vašich blízkych mali ovládať!

Na záver prednášok sa môžete zdokonaliť v praktickom nácviku resuscitácie (oživovania) na simulátore.