Mesto 2017. 09. 29.

Vedúca farmaceutka komárňanskej nemocnice je amdasádorkou EAHP pre Slovensko

PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD., ktorá pôsobí ako vedúci farmaceut Všeobecnej nemocnice Komárno, riadenej neziskovou organizáciou FORLIFE pod manažérskym vedením spoločnosti AGEL, zároveň zastáva aj mimoriadne dôležitú funkciu ambasádorky pre Slovenskú republiku v projekte Európske vyhlásenia nemocničného lekárenstva – European Statements of Hospital Pharmacy.

PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD. vykonáva funkciu ambasádorky Európskej asociácie nemocničných lekárnikov (EAHP) pre Slovenskú republiku od roku 2016. „Európska asociácia nemocničných lekárnikov má svoje zastúpenie v tridsiatich piatich európskych krajinách s počtom  21-tisíc participujúcich nemocničných lekárnikov. Táto asociácia ako jediná reprezentuje a rozvíja profesiu nemocničných lekárnikov s cieľom neustáleho zvyšovania kvality poskytovanej liečby a zvyšovania bezpečnosti pri používaní zdravotníckych pomôcok a liekov pri kontakte s pacientom. Rozvíja nemocničné lekárenstvo s cieľom najbezpečnejšieho používania liekov a zdravotníckych pomôcok v prospech pacientov v Európe.“ uviedla PharmDr. Komjáthy.

Je pre mňa mimoriadnou cťou, že máme v našej nemocnici odborníka reprezentujúceho celé Slovensko. Verím, že bude naďalej vykonávať svoju úlohu ambasádorky s rovnakým zapálením ako doteraz, čo bude veľkým prínosom nielen pre našu nemocnicu ale aj slovenskú odbornú verejnosť z prostredia nemocničných lekárnikov,“ dodal Mgr. Miroslav Jaška, riaditeľ FORLIFE n.o., Všeobecnej nemocnice Komárno.

Svoje pôsobenie na pozícii ambasádorky priblížila pani doktorka nasledujúcimi slovami: „Najdôležitejšou úlohou ambasádorov je aktívna implementácia Európskeho vyhlásenia nemocničného lekárenstva vo svojej krajine. Mojou úlohou je preto zabezpečenie priameho kontaktu medzi Európskou asociáciou nemocničných lekárnikov (EAHP), nemocničnými lekárnikmi pôsobiacimi na Slovensku a našimi národnými asociáciami. V prvom rade sa snažím identifikovať hlavné osobitosti Slovenska a príležitosti pre úspešný posun vyhlásení do praxe. V súčasnosti na tejto činnosti pracujem aktívnym zvyšovaním povedomia o tomto projekte, a to nielen v radoch našich kolegov ale aj prostredníctvom celoslovenských fór určených aj ostatným zdravotníckym pracovníkom. Treba si uvedomiť, že po úspešnej implementácie sa jednoznačne zvyšuje kvalita poskytovania klinicko-farmaceutickej starostlivosti v každej nemocnici.

PharmDr. Hajnalka Komjáthy pracuje v komárňanskej nemocnici od apríla roku 2007. Na pozícii vedúceho farmaceuta zodpovedá za liekovú politiku a poskytuje pacientom nemocnice klinicko-farmaceutickú starostlivosť pri súčasnom pôsobení na pozícii lekárnika vo verejnej lekárni nemocnice, navyše sa neustále usiluje o vytvorenie priestoru na odbornú vzdelávaciu činnosť. Na pozíciu ambasádorky  sa vypracovala vďaka podpore kolegov z nemocničných lekární a vďaka snahe o rozvíjanie nemocničného lekárenstva a klinickej farmácie v komárňanskej nemocnici.

Mgr. Alžbeta Sivá,
tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s.