Mesto 2017. 09. 22.

V Komárne sa začala jedna z najväčších vzdelávacích udalostí zdravotníkov na Slovensku

Všeobecná nemocnica Komárno, prevádzkovaná neziskovou organizáciou FORLIFE a manažérsky riadená skupinou AGEL privítala 21. septembra 2017 na jednej z najvýznamnejších vzdelávacích udalostí na Slovensku viac ako 700 profesionálov z oblasti zdravotníctva. Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou je zameraná na tému „ Bezpečnosť pacienta – Bezpečnosť zdravotníckeho pracovníka“.

Šiesty ročník konferencie slávnostne otvorila PhDr. Zlatice Halmovej, MPH, námestníčka riaditeľa pre úsek ošetrovateľstva vo FORLIFE n.o., Všeobecnej nemocnici Komárno.  Toto vzdelávacie podujatie sa vďaka obrovskému záujmu aktívnych účastníkov tento rok po prvýkrát predstavilo dvojdňovým programom s plánovanou účasťou presahujúcou tisícku zdravotníckych pracovníkov.

„Veľmi nás potešil opakovaný záujem odborníkov, ale aj pasívnych účastníkov a sme radi, že sme im v tomto roku mali možnosť pripraviť opäť program na vysokej úrovni,“ uviedol Mgr. Miroslav Jaška, riaditeľ neziskovej organizácie FORLIFE, Všeobecnej nemocnice Komárno.

Návštevníci celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou sa môžu zúčastniť takmer tridsiatich kvalitných odborných prednášok rozdelených do štyroch tematicky zameraných odborných blokov. Dnes sa program začal úvodnou prednáškou MUDr. Davida Marxa, PhD., popredného českého odborn na kvalitu v zdravotníctve. Po úvodnej prednáške pokračoval program plenárnou prednáškou konferencie v podaní doc. MUDr. Rastislava Maďara, PhD., MBA, FRCPS so zameraním vývoj nových vakcín proti nozokomiálnym patogénom. Následne sa mohli účastníci tešiť na prvý blok prednášok zameraný na infekcie spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a na druhý blok venovaný kvalite a pochybeniam pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Odborný program bude v piatok pokračovať tretím a štvrtým blokom prednášok, ktoré sa budú sústreďovať na prevenciu vzniku škody a na bezpečnú komunikáciu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Aj v poradí šiesty ročník konferencie sa nesie s duchu aktívneho záujmu a poskytuje dostatok priestoru na odbornú diskusiu medzi odborníkmi a návštevníkmi tohto vzdelávacieho podujatia.

„Šiesty ročník Celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou je pre nás dôležitým dôkazom vysokého záujmu nielen odbornej verejnosti, ale aj zdravotníckych pracovníkov. V tomto roku sme sa po prvýkrát rozhodli pre dvojdňový program, ktorý svojim rozsahom umožní prednášajúcim hlbšie preniknúť do tém jednotlivých prednášok a rozšíriť odborný záber konferencie. Verím, že sa hlavný cieľ konferencie, ktorým je neustále zvyšovanie kvality a bezpečnosti pri výkone práce zdravotníkov, aj v tomto roku podarilo splniť. Sme veľmi radi, že sme opäť dostali možnosť pripraviť takéto kvalitné fórum pre zdravotníkov z celého Slovenska. Naša obrovská vďaka patrí všetkým zúčastneným, aktívnym účastníkom a sponzorom, no rada by som sa osobitne poďakovala aj za obrovskú pomoc našej Regionálnej komore sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Komárne bez ktorej by táto konferencia nemohla uskutočniť v takejto kvalite,“ dodala PhDr. Zlatica Halmová, MPH, garant konferencie.

Alžbeta Sivá,
tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s.