Kultúra 2014. 01. 21.

Benefičný farský ples v Komárne

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Ondreja v Komárne s témou „Zapáľ v nás oheň lásky“, usporiada dňa 8. februára 2014 začiatkom o 19.00 hod. spoločný slovensko – maďarský benefičný ples pre veriacich s bohatým kultúrnym programom v jedálni Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne.

Výťažok z tohto plesu bude použitý na opravu Farského kostola sv. Ondreja a na prácu s mladými a rodinami.

Vstupenky sa predávajú po nedeľných svätých omšiach v kostole sv. Ondreja a na tel.číslach 0908/717466 a 0902/297175, do 31. januára v cene 10 €, od 1. februára v cene 15 €.

Usporiadatelia srdečne očakávajú každého, kto má pochopenie pre dobročinnosť.

fara