Mesto 2013. 10. 25.

Bezdomovci, chudoba a demokracia

Listoval som v kalendári. Do oka mi padli dva významné dátumy. 17.október – Svetový deň boja proti chudobe a 17.november – Deň boja za slobodu a demokraciu ( u nás ). Zamyslel som sa.

Ako postaviť vedľa seba tieto dva významné dátumy? Napríklad: Sviatok smútku a nespravodlivosti proti sviatku všeobecnej radosti? Ak cítime protichodnosť takéhoto porovnania, asi nebudeme ďaleko od reálnej pravdy súčasnej demokracie. Žiaľ. Môžeme si vybrať aj podľa toho, že na ktorej strane barikády sa akurát nachádzame. Život je boj pre každého. Ale v boji pozícia strán sa môže rýchlo meniť. Aj v tomto prípade.

Bezdomovci a chudoba. Nerozluční spojenci či skôr nerozluční priatelia? Podľa Vás, ktorý významný deň je ich sviatkom? Oni však nemajú na výber. Žijú v reálnej pravde dnešnej demokracie. Žiaľ. Je však celkom možné, že viacerí z nich za túto demokraciu aj bojovali. Žiaľ?

V podstate nič nemám proti terajšej demokracii. Znova sa všetka moc buduje cez volebný systém zdola nahor, to sme už raz zažili. Ale v tej predchádzajúcej uverejnenie podobných článkov bolo nepredstaviteľné. Avšak neboli ani bezdomovci a chudoba nebola taká veľká a rozšírená. V prospech súčasnej demokracie je tá skutočnosť, že už môžeme slobodne hovoriť o takom chúlostivom spoločenskom jave ako je problematika chudoby a bezdomovcov. A ľudia, občania nášho mesta, voliči sa pýtajú: „Prečo s tými bezdomovcami niekto už niečo neurobí?“ V otázke sa čiastočne ukrýva aj odpoveď. Treba niečo urobiť! Ale kto? Štát či samosprávy alebo niekto iný? Vidno niečo? – pýtam sa ja.

Prešiel rok. Blíži sa zima, čas súri. Na riešenie každého nepriaznivého spoločenského javu existujú
„kompetentní“. Sú to predstavitelia zákonodarnej i výkonnej moci štátu. Ďalej predstavitelia miestnych samospráv. Svoje mocenské pozície získali vo väčšine od nás občanov – voličov. Pýtame sa preto oprávnene: Čo urobili od minulej zimy? Položme im filozofickú otázku: Štát je pre občanov – voličov alebo je to opačne? Máme šikovných zákonodarcov na najvyššej úrovni. Štát zákonmi rozdal úlohy v tejto sfére sociálnej ochrany miestnym samosprávam, ale bez patričného finančného krytia. Aký je výsledok? Len vzájomné poukazovanie na toho druhého. Počet národných športov sa rozširuje.

Zima sa blíži míľovými krokmi. Smrť z dôvodu silného podchladenia je dosť desivá realita a žiaľ nehrozí iba bezdomovcom. Tieto potencionálne obete blížiacej sa zimy sú našimi spoluobčanmi a sú aj voličmi. Možno už nemajú silu, odvahu a ani prostriedky, aby upozornili kompetentných na svoju neblahú situáciu. Ich hlas už nedosiahne tak „vysoko“.

Štát nechce pomôcť, málo je peňazí. Samosprávy robia čo môžu aj bez peňazí. Aký je z toho poznatok? Ostáva dobrovoľníctvo. Je to zadarmo, hovoria kompetentní. Každý môže pomáhať – tvrdia. Áno je to pravda. Ostali sme už iba my – civili. Ale stačíme na to aj sami?

Kompetentní na to ešte nemysleli. Začnime kalkulovať. Musíme si hneď uvedomiť, že bez celospoločenskej solidarity tento chúlostivý spoločenský jav sa onedlho štátu vymkne z rúk, čo nebude dobré ani nám ostatným, len predstavitelia štátnej moci si to ešte neuvedomili. Vyzerá to tak, že ani nechcú.

Čo mám robiť, ako začať? – môže sa pýtať jednotlivec. Mám pre neho jednu priaznivú správu. Nie je sám. Máme silný tretí ( civilný ) sektor a v ňom je spoločených veľa pomocichtivých jednotlivcov – občanov do rôznych spolkov, občianskych združení či neziskových organizácií. Aj cirkevné zbory môžu veľa pomáhať a tak aj činia.

Najprv ale odložme našu nechápavosť, nezáujem nad týmto spoločenským javom, prestaňme súdiť a diskriminovať iných. Vyhľadajme organizácie civilného sektoru, pripojme sa k nim a začnime pracovať. Spomeňme si na starú múdrosť našich predkov: Súdiť iných nie je našou úlohou, ale pomáhať je našou povinnosťou. Nikto nemôže vedieť, čo mu uchováva zajtrajšok!!!

Na záver ešte niečo. Hovorí sa, že všetko má svoj protiklad. Ako vidíme ešte aj sviatky. V tomto konkrétnom prípade – žiaľ. Ale niečo na tom aj my môžeme pozmeniť k lepšiemu. Nech našim heslom sa preto stane: Spojme sa a pomáhajme!

TEXT: BHTP
FOTO: mlf.org