Šport 2022. 02. 14.

Brazílsky capoeira majster opäť navštívil svojich zverencov v Komárne

Koncom januára sa v Komárne uskutočnil víkendový seminár CAPOEIRY pod vedením už známeho brazílskeho majstra Paçocu, ktorý už 15 rokov navštevuje Komárno a svojimi tréningami a skúsenosťami pomáha rozvíjať tento šport v meste. 

Počas celého víkendu prebiehali tréningy pre deti/mládež a dospelých. Noví členovia a rodičia detí, ktoré navštevujú klub, si mohli na živo vychutnať ozajstnú atmosféru capoeiry.  

Inštrutor Latino: „Som nesmierne rád, že po dlhej dobe sa nám podarilo v týchto ťažkých časoch zorganizovať tréningy pod vedením nášho majstra. Pre mňa je to veľmi dôležité, aby sme naďalej rástli a vzdelávali sa, keďže capoeira v Komárne patrí medzi bojové umenia, ktoré majú dlhoročnú históriu a veľkú návštevnosť rôznych vekových skupín.“ 

Aj vďaka takýmto seminárom a podujatiam sa klubu darí udržiavať členov pri motivácií a vždy priniesť niečo nové. „Tento seminár bol pre mňa a klub ,,vakcína “ ktorá naštartovala mnohých z nás k tomu, aby sme sa aj naďalej mohli rozvíjať a vychovávať skvelých športovcov na profesionálnej úrovni. 
Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým trénerom rôznych druhov športu v Komárne, ktorí svojou činnosťou pomáhajú viesť naše deti k zdravému životnému štýlu! Veľké ďakujem patrí všetkým účastníkom, rodičom, ktorí podporujú svoje deti. Mojím pokročilým žiakom:Erik (Raiz), Vlado (Cabrito), Zsani (Esquillo), Stella (Narizinho), Veronika (Morena) za pomoc pri organizovaní a taktiež našim sponzorom
,“ dodáva na záver Latinho.

Zdroj: Latinho Vemcamara Capoeira