Mesto 2013. 07. 27.

Bufetári v kontrole (relatívne) obstáli

Komárňanskí prevádzkovatelia bufetov na kúpalisku obstáli. Iba v dvoch mali problémy s hygienou. 

kupalisko komarno

Na prelome mesiacov jún a júl vykonal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky cielenú kontrolu na kúpaliskách. Tá sa týkala dodržiava hygienických požiadaviek a kvality pokrmov v stánkoch s rýchlym občerstvením na umelých sezónnych kúpaliskách. Zavítali aj na sezónne kúpalisko v Komárne.

Výsledkom kontroly na Termálnom kúpalisku v Komárne je šestica nevyhovujúcich sterov z prostredia v dvoch bufetoch, ktorým prevádzkovateľom je Renáta Pálfiová. Tie preukázali nadlimitný počet koliformných baktérií, prípadne E. coli, a Enterobacter a Citrobacter freundii. Prevádzkovateľ sa zaviazal dodržiavať všetky hygienické požiadavky.

V porovnaní s výsledkami ďalších zariadení v iných mestách nejde o najhoršie výsledky, skôr sa zaraďujú do priemeru. Kontrolóri ukladali aj blokové pokuty – najvyššie v Dunajskej Strede a Veľkom Mederi.

Termálne kúpalisko Strand v Nových Zámkoch malo v jednom z bufetov problém so zmrazovaním potravín. Zmrazovali to, čo nemôžu zmrazovať, skladovali nezlučiteľné potraviny a tiež u nich našli nevyhovujúce stery, či pracovníkov bez dokladov o spôsobilosti.

Rekreačné stredisko v Patinciach malo podobné problémy so stermi, kontrolóri zaznamenali aj nevyhovujúce vzorky pokrmov.

Celkovo bolo skontrolovaných 262 stánkov. Kontrola musela na celom Slovensku zatvoriť ‚iba‘ dve prevádzky, obe v Bratislave. Dôvod ale bol zanedbateľný- netiekla teplá voda.

Kompletnú správu Úradu verejného zdravotníctva SR nájdete TU.